مجتمع جامعه مدنی: سخنان کرزی، خشونت، ترور و جنگ را مشروعیت می‌بخشد

مجتمع جامعه مدنی افغانستان امروز در نشستی مطبوعاتی در کابل، اظهارات حامد کرزی؛ رییس جمهوری پیشین کشور را مشروعیت بخشیدن به خشونت، جنگ و ترور دانسته و آن را تکتیک جدید دشمنان کشور برای آتش زدن و شعله‏‌ور ساختن نفاق و بی‌باوری در میان اقوام باهم برادر این سرزمین عنوان کرد.

مجتمع جامعه مدنی می‌افزاید: هرچند مردم معتقدند که کار‏نامه سیاه «حامد کرزی» در باب فساد، جنگ قومی و برخورد با گروه‌‏های تروریستی، علت اصلی تزلزل در ۱۵ سال حکومت‌داری گذشته بوده است، اما اظهارات اخیر او خواسته یا ناخواسته، سیاست‏‌های دو پهلو و کهنۀ وی را در مورد طالبان و تشدید جنگ نمایان می‏‌سازد.

به تاکید مجتمع جامعه مدنی: حامد کرزی، صلاحیت تقسیم کشور را ندارد. چنین اظهارات مستقیمن حاکمیت و تمامیت ارضی کشور را تهدید می‏کند. و همچنین این اظهارات سایۀ بی‏‌باوری و یاس را در کشور گسترده‏‌تر می‌سازد و نوعی بی‌‏اعتمادی در برابر وحدت ملی و یک‌پارچگی کشور را ایجاد می‌کند.

عزیز رفیعی؛ رییس مجتمع جامعه مدنی در این نشست گفت: متاسفانه اظهارات اخیر حامد کرزی سبب می‏شود ما «اعتماد ملی» خود را نسبت به کشور و تمامیت ارضی از دست بدهیم. او افزود: هیچ‏‌کسی صلاحیت تقسیم افغانستان را به «ساحه امن و ناامن، ساحه گروه‏‌های متعدد و ملی» ندارد.

آقای رفیعی تصریح کرد که حاکمیت ملی افغانستان باید احترام شود. نهادهای مدنی خواهان حفظ حاکمیت ملی و یک‌پارچگی افغانستان هستند و به هیچ صورت طرف‏دار «ساحه‏‌های قابل نفوذ دشمن» نمی‏‌باشند.

آقای رفیعی افزود: « سکوت حکومت وحت ملی برای ما پرسش‌برانگیز است و این نشان بی‌مسوولیتی‏ می‏باشد .»

به تصریح رفیعی، در گذشته جدال آقای کرزی با کشور‏های غربی و منطقه بحث ایجاد حکومت‏‌های موازی بوده است، اما فعلن خود آقای کرزی در موقعیتی قرار گرفته که از حکومت موازی حمایت می‏کند.

حامد کرزی در اظهارات اخیر خود در بی‌بی‌سی گفته بود که به شدت مخالف عملیات هوایی نیروهای داخلی و خارجی بوده است؛ حتا اگر به گفتۀ او یک و یا چند ولایت به دست طالبان هم سقوط کند.

وی افزوده بود که طالبان افغان هستند. اگر یک قوت افغان (طالبان) می‌آید جایی را می‌گیرد قوت دیگر حق ندارد آن را پس بگیرد.