ماهیت جنگ تغییر کرده یا حکومت ارادۀ جنگ ندارد؟

ماهیت جنگ تغییر کرده؛ فریاد نحیفی است که این روزها از گلوی خستۀ حکومت سر داده می‌شود و تلاش می‌گردد تا ناکارایی و ناکارآمدی حکومت به این ترتیب زیر خاک شود و به چشم مردم خاک بزند. ماهیت جنگ تغییر...

نیلاب؛ زنی با سی‌سال روایت

خالد نویسا مرا با نیلاب موج، داستان‌ها و نوشته‌هایش آشنا کرد. قبل از این‌که با نیلاب موج آشنا شوم، پاره‌یی از نوشته‌هایش را در سایت فردا و سایت کابل ناته خوانده بودم. اما با خواندن کتاب «خواب‌های...

دادخواهی برای هویت/ عدالت برای همه است

سید امین بهراد؛ روزنامه‌نگار یک هفته پیشتر آقای همایون محتاط؛ رییس اداره توزیع تذکره الکترونیکی کشور گفت که بحث قومیت در تذکره‌های الکترونیکی حل شده است. در تذکره‌های الکترونیکی بر ذکر چهارده قومی که...

فیسبوک