افغانستان و هند در پی بهبود امنیت منطقه‌یی

امروزه بحث امنیت، جهانی تعریف می‌شود و بی‌ثباتی و ناامنی در هر گوشه از جهان در صورتی که از گسترش آن جلوگیری به‌موقع صورت نگیرد، می‌تواند امنیت تمام جهان را به مخاطره بیندازد. دست کم در دو دهه اخیر...

کشتن استقرا در افغانستان

نمایشگاه گروهی عکس‌های عکاسان پیشرو یا آوانگارد افغانستان در تالار لیسه استقلال، در دل خبرهای روزانه وحشت و مرگ، خیلی تیتر نشد. به طور کل در جامعه‌یی که مرگ بر همه چیزش سایه انداخته و هراس از سلول به...

فرهنگ