دور باش، کور باش!

در گذشته‌های دور، همان وقت‌ها که همۀ ما گاهی حسرت‌اش را می‌خوریم، رسم‌های عجیب و غریبی وجود داشته که ما را به حیرت وا می‌دارد. حیرت‌انگیزتر این‌جاست که آن رسم‌های عجیب و غریب همین حالا هم وجود دارند...

حق غیر قابل انکارِ نام مادر

در دایره قدرت، سیاست، اقتصاد و فرهنگ این مردان هستند که حضور یافتند و این مردان بودند؛ آن طور که  تصور می‌کردند برای اداره جهان قوانین را تدوین کردند. بند دوم و هشتم قانون ثبت احوال نفوس ستمی هست که...