همه رنگ می‌فروشند!

رنگ عوض‌کردن سیاست‌مداران در تاریخ معاصر ما به یک رویه معمول تبدیل شده است. این بازیگران خوب یاد گرفته‌اند که در هر زمان چگونه با فریب افکار عمومی باعث ماندگاری خویش بر اریکۀ ‌قدرت شوند و به‌رنگی در...

پروژه تاپی؛ فرصت‌ها و مسوولیت‌های ملی

کلنگ عملی پروژه خط گاز تاپی توسط مقامات ارشد کشورهای ذی‌دخل به زودی در هرات زده خواهد شد. این پروژه، بلند‌پروازانه‌ترین پروژه اقتصادی کشورهای منطقه تا کنون به حساب می‌رود. این پروژه ۲۲‌میلیارد دالری...

مسحورکننده‌ترین کتاب خیام در اعماق اقیانوس

لذت‌گراترین کتاب شعر تاریخ؟ در سال ۱۹۰۹دو صحافِ کتابِ اهل لندن، کتابی خلق کردند که به یکی از مسحورکننده‌ترین‌های جهان تبدیل شد. «جوبین بیکراد» شرح می‌دهد که چگونه این کتاب در اعماق اقیانوس اطلس دفن...

جزایر برمودای افغانستان

جزیره برمودا از قدیم وحشتی برای همه جهان‌گردان و سیاست‌مداران بوده است. جایی که مردم و بی‌گناهان بسیاری را در خود نابود کرده است. یک فرضیه این بوده همیشه که شاید دزدان دریایی کاراییب بر این جزیره حکم...