حضور سنگین در برابر منابع تروریسم

هیات شورای امنیت ملل متحد، روز یک‌شنبه ۲۴جدی سفری به کابل داشت. این هیات با رییس‌جمهور غنی، داکتر عبدالله؛ رییس اجرایی، نمایندگان مجلس، نمایندگان جامعه مدنی و زنان دیدارها و گفتگوهایی داشت. نمایندگان...

فوزیه؛ زنی جهانی از کوف بدخشان

بی‌گمان جوامع جهان سومی و به ویژه کشورهای اسلامی به لحاظ جنسیتی زنان در موقعیت خوبی قرار ندارند. عرف‌ها و سنت‌های حاکم در این جوامع سبب شده تا زنان به حاشیه رانده شوند. زنان در این کشورها مطلق جنس...

اطفال خیابانی که حالا فوتبال می‌کنند

رویایی که در تصور آن‌ها نمی‌گنجید صدای شور و هلهلۀ اطفال خیابانی از یک مرکز تمرینی فوتسال در ناحیه سوم شهر کابل بلند است. این اطفال بیشتر از سایر تمرین‌کننده‌ها در این مرکز سروصدا به پا می‌کنند، گویا...

سیاست مبتنی به قانون و اخلاق

اشاره: مقاله‌یی در روزنامه راه مدنیت با عنوان (مرد قانون/ دانش؛ الگو و مرجعیت سیاسی فردا) نشر شد که بحث‌های زیادی در پی داشت. مقالۀ زیر نیز از جملۀ همین بحث‌هاست که راه مدنیت در این شماره آن را نشر...