مردم در انتظار اقدامات عملی لوی سارنوالی

دادستان کل کشور آقای فرید حمیدی گفته که پس از این با خاطیانی که مواد خوراکی و دواهای بی‌کیفیت و تاریخ‌گذشته را وارد می‌کنند و یا به فروش می‌رسانند برخورد قانونی صورت می‌گیرد. در خبرنامه‌یی که از...

سرنوشت بی‌سرشت شورای صلح!

مرگ پیر سید احمد گیلانی؛ رییس شورای صلح، ‌بار دیگر این شورا را در خلای رهبری قرار داده و سرنوشت بی‌سرشت شورای صلح را دست‌کم برای مدتی در هالۀ سردرگمی قرار می‌دهد. سنتی را که اولین رییس این شورا؛...

اعتراف ناخردمندانۀ «رهبر خردمند!»

محمدکریم خلیلی؛ رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان، معاون پیشین ریاست‌جمهوری که در این اواخر مدتی به عنوان معاون ارشد شورای صلح نیز وظیفه اجرا کرده، در آخرین اظهارات خود گفته که هم تلاش‌های‌ دولت آقای...

بشردوست؛ پارادوکس واقعیت‌گرایی و آرمان‌گرایی

شنیدم شما در غرب تحصیل‌ کرده‌اید. این پرسش همیشه ذهن مرا درگیر خود می‌سازد که چطور یک تحصیل‌کرده غرب نگاه آرمان‌گرایانه به سیاست دارد. مگر عصر آرمان‌گرایی به سیاست و اتوپیایی‌اندیشی پایان نیافته است...

آرشیو روزنامه