«به حمایت از دولت وحدت ملی متعهدیم اما …»

تدامیچی یاماموتو، نماینده ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان در نشست شورای امنیت ملل متحد گفت: «بسیار ضروری است تا راه برای صلح را با قاطعیت و جدیت جستجو کرد؛ زیرا جنگ می‌تواند تمام منابعی را که در راستای توسعۀ افغانستان و کمک به مردم آن مصرف گردد، به انحراف بکشاند.»

وی افزود: «با وجود فرصت و امید در افغانستان، چالش‌های بزرگی نیز موجود است.»

یاماموتو با اشاره به نشست بروکسل خاطرنشان ساخت که این نشست، برای دولت افغانستان زمان و موقعی را فراهم می‌سازد تا برای ثبات و خودبسندگی، تلاش‌های بیشتری انجام دهد.

به تاکید وی، «دولت افغانستان باید از این فرصت استفاده کند و از سوی دیگر راهی را باید دریافت تا برای مدت طولانی، ثبات دولت را یقینی سازد.»

وی با اشاره به این که افغانستان به عنوان یکی از کشورهای وابسته به کمک‌های جهانی به شمار می‌رود، برایش دشوار است که در موجودیت جنگ به خودبسندگی برسد.

آقای یاماموتو با تصریح بر این که «صلح یک ضرورت است» افزود: مانند پیشرفت برنامه‌های اصلاحی دولت، بسیاری از تحول‌های مثبت در این کشور جریان دارد که در آن مبارزه با فساد و افزایش عایدات شامل است.

وی با درنظرداشت تعهدات به حفظ سطح فعلی کمک‌های امنیتی، به نشست وارسا به عنوان نشانی از حمایت قوی جامعۀ بین‌المللی اشاره کرد و کنفرانس آیندۀ بروکسل را نیز برای افغانستان فرصتی خواند تا از تعهدهای دوامدار مالی تمویل‌کنندگان تا سال ۲۰۲۰ بهره ببرد.

به گفتۀ نماینده ویژۀ دبیر کل سازمان ملل متحد برای افغانستان، جامعۀ بین‌المللی عمیقن به حمایت از دولت وحدت ملی متعهد است و می‌تواند به ادامۀ ثبات دوامدار و موثریت بیشتر باور داشته باشد.

تدامیچی یاماموتو در پایان سخنانش بار دیگر تاکید کرد که «صلح یک ضرورت است و بدون صلح، افغان‌ها به طور مداوم رنج خواهند برد و رشد اقتصادی و رفاه هیچ‌گاه تحقق نخواهد یافت.»

وی هم‌چنین از رییس‌جمهور و رییس اجرایی کشور خواست تا با هم کنار بیایند و برای افغانستان یک صلح دایمی را جستجو کنند.