Layout C

306

شماره ۳۰۶

شماره ۳۰۶ را از اینجا میتوانید دانلود کنید.

gggg

به سلامتی احتکار افغانی!

همیشه در فصل سرما، قیمت تیل و گاز در افغانستان افزایش می‌یابد. برعکس تمام دنیا که با افزایش میزان تقاضا، سطح قیمت کاهش می‌یابد در کشور ما این امر...

aqina

راه آهن آقینه و رازهای پشت پردۀ آن!

مدت‌ها بود که دولت افغانستان می‌دانست باید راه آهن آقینه به ترکمنستان افتتاح شود و در آقینه، امکانات عادی پذیرایی از دو رییس‌جمهور ما و ترکمنستان و...

Layout C 1/2 (combined with E)

job-interviews

با چه لباسی به محل کارتان بروید!

می‌گویند وقتی برای مصاحبه شغلی می‌روید، حسابی به تیپ و قیافه‌تان برسید و بهترین لباس‌های‌تان را بپوشید. گرچه توانایی‌های شما در گزینش شما برای آن شغل...

Layout C 1/2 (combined with E)

Layout C (with load more button)

306

شماره ۳۰۶

شماره ۳۰۶ را از اینجا میتوانید دانلود کنید.

gggg

به سلامتی احتکار افغانی!

همیشه در فصل سرما، قیمت تیل و گاز در افغانستان افزایش می‌یابد. برعکس تمام دنیا که با افزایش میزان تقاضا، سطح قیمت کاهش می‌یابد در کشور ما این امر...

aqina

راه آهن آقینه و رازهای پشت پردۀ آن!

مدت‌ها بود که دولت افغانستان می‌دانست باید راه آهن آقینه به ترکمنستان افتتاح شود و در آقینه، امکانات عادی پذیرایی از دو رییس‌جمهور ما و ترکمنستان و...

hafiz-mansoor

ثقافت اسلامی یا الهیات طالبانی!

اعتراض عبدالحفیظ منصور؛ نماینده مردم در شورای ملی نسبت به ماهیت آموزش ثقافت اسلامی در دانشگاه‌های افغانستان که قرائت رادیکال از آموزه‌های دین اسلام...