سرمایه‎گذاری‌های میلیاردی، از وعده تا عمل

وزارت انرژی و آب از سرمایه‎گزاری میلیاردی قزاقستان در بخش انرژی کشور سخن گفت. پیش از این نیز تعهدهایی از سوی سرمایه‎گذاران داخلی و خارجی در این بخش صورت گرفته است. اما حقیقت این است که رسیدن به مرحلۀ عملی این سرمایه‎گزاری‎ها نیازمند بسترسازی بیش‎تر و فراهم‌آوری تسهیلات بهتر است.

اندیشیدن تمهیدات لازم برای رفع قوانین دست‌وپاگیر و ایجاد مشوق‎های قانونی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران، از اولویت‌های بسیار مهم در این عرصه است. تغییر قوانین و مقررات و ایجاد ضوابط جدید در حوزۀ سرمایه‌گذاری علاوه بر اینکه امری ضروری به منظور تسهیل روند ورود سرمایه‌گذاران به پروژه‌های تعریف‌شده محسوب می‌شود، اما این تغییرهای مثبت و رو به جلو باید به گونه‌یی باشد که سرمایه‌گذار بتواند آیندۀ پیش روی فعالیت اقتصادی خود را در کشور پیش‌بینی کند.

 اما متأسفانه نبود چشم‌انداز مشخص سرمایه‌گذاري در فعالیت‎های اقتصادي کشور در دوره‌های پیش رو یکی از مهمترین آفت‎های جذب سرمایه‌گذاری در کشور بوده است. به نظر می‎رسد هرگونه تغییر و تحول و تسهیل قوانین و سایر ضوابط سرمایه‎گذاری باید به گونه‌یی انجام شود که سرمایه‌گذاران قادر به مشاهده و پیش‌بینی نسبی آینده باشند و بتوانند با برنامه‎ریزی مشخص فعالیت‎‌های خود را انجام داده و نسبت به مسیرهای پیش رو برنامه‌ریزی کنند.

این در حالی است که طی سال‎های اخیر علاوه بر ناامنی‎، فساد و نبود امکانات کافی، وجود برخی ضوابط و قوانین دست‌وپاگیر، مانع از جذب سرمایه‌گذاران برای پروژه‎های اقتصادی در سراسر کشور بوده است.

در شرایطی که پیش‌شرط‌های مختلفی برای جلب نظر سرمایه‌گذاران و جذب سرمایه‌های بخش خصوصی به پروژه‌های اقتصادی مطرح می‌شود، ایجاد اعتماد در سرمایه‌گذاران برای ورود آن‌ها به عرصه‎های مختلف سرمایه‌گذاری مهمترین قدم محسوب می‎شود.

بنابراین، دولت وظیفه دارد بستر مناسب را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورد تا آن‌ها نیز با تکیه بر این اعتماد به سرمایه‌گذاری بپردازند؛ ضمن اینکه باید امنیت و اعتماد را برای سرمایه‌گذاران ایجاد کرد. به این معنا که سرمایه‌گذار بايد علاوه بر مشارکت در پروژه‌های عمرانی با تکیه بر اعتمادسازی صورت‌گرفته، امنیت لازم را بابت آینده سرمایه‌گذاری و چشم‌انداز فعالیت خود داشته باشد.

در نتیجه، باید شرایطی فراهم شود تا سرمایه‌گذاران از سرمایه‌گذاری نترسند. کسانی که به دنبال سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال هستند باید به طور همه‌جانبه حمایت شوند. اما اگر کسانی به دنبال زمین‌خواری و مسایل دیگر باشند شرایط برایشان بسیار ناامن باشد و باید از کار خود بترسند.

آنچه مسلم است اینکه احساس تهدید برای سرمایه‌گذار مانع سرمایه‌گذاری می‎شود؛ زیرا سرمایه‌گذار همیشه محتاط است؛ پول هم به جایی می‌رود که هیچ خطری آن را تهدید نکند. پس باید شرایط به گونه‌یی فراهم شود که احساس تهدید ایجاد نگردد.

در نهایت، تا شرایط لازم، امنیت کافی و قوانین اعتمادساز ایجاد نگردد، عملی شدن سرمایه‎گذاری‎های تعهدشده امکان‎پذیر نخواهد شد.