آیا امریکا وارد بازی جدی‌تر می‌شود؟

تحرکات تازۀ امریکا در کشور، در چند ماه اخیر، سوال‌برانگیز است که آیا امریکایی‌ها بار دیگر وارد عرصۀ نظامی در افغانستان می‌شوند و یا خیر؟

امروزها تهدیدهای امنیتی در کشور سیر صعودی به‌خود گرفته ‌است و شورشیان حملات تهاجمی زیادی برای تصرف مناطق انجام می‌دهند.

حملات انتحاری در یک‌ هفتۀ گذشته در کابل و حمله بر دانشگاه امریکایی‌ها در چهارشنبه شب، نشان می‌دهد که شورشیان در تلاش ایجاد ترس و وحشت فزاینده‌یی در کشور هستند و قدرت‌نمایی می‌کنند. اما، راه‌اندازی این‌گونه عملیات توسط شورشیان نگران‌کننده و از طرفی هم سوال‌‌برانگیز است که چگونه شورشیان از امکانات روز برخوردار شده‌ و دست به این‌ گونه عملیات‌ها، هم‌زمان در چند منطقه در کشور می‌زنند؟

جواب این سوال را می‌توان از سفر و کشته شدن ملامنصور، رهبر طالبان دریافت؛ زیرا گفته می‌شود که وی با روس‌ها و ایرانی‌ها روابط برقرار کرده بود و طالبان از این طریق، امکانات لازم برای به چالش کشیدن امریکایی‌ها و تعقیب منافع این کشورها به‌دست ‌آوردند.

بر بنیاد گزارش‌ها، ملامنصور، زمانی مورد هدف پهپادهای امریکایی‌ها قرار گرفت که از ایران برمی‌گشت و هم‌چنان سروصداهایی وجود داشت که هنگام سقوط ولایت قندوز، در یکی از پایگاه‌های روسیه در تاجکستان با پوتین دیدار و گفت‌وگو داشته است.

با این وجود، احتمال می‌رود بازی بزرگی در کشور رقم بخورد که برای افغانستان تهدید و از سویی هم فرصت شمرده می‌شود.

از این جهت، می‌توان گفت که امریکایی‌ها نیز با درک این مساله بار دیگر وارد بازی پیچیدۀ دیگر در افغانستان شوند؛ چراکه روس‌ها و ایرانی‌ها، حضور امریکایی‌ها در افغانستان را برای خود و منافع‌شان دردسر می‌پندارند.

بر این اساس، دامنۀ رقابت‌های دو قطب بزرگ در جنگ سوریه و عراق، اکنون احساس می‌شود که به افغانستان کشانیده شده است. با این وجود، اگر تحرکات امریکایی‌ها در دو ماه اخیر را بررسی کنیم، می‌توان به این نتیجه رسید که امریکا از وخیم شدن و افزایش نفوذ ایران و روسیه در هراس است.

نزدیک به دو ماه قبل، امریکا صلاحیت عام‌وتام به جنرال نیکلسون برای انجام عملیات و هدف‌گیری شورشیان و به‌خصوص حقانی را داد. در گام بعدی، حملات هوایی نیروهای کشفی و جنگی بر فضای کشور و حتا مناطق قبایلی افزایش یافت و قسمتی از نیروهای ناتو و امریکایی از حالت مشورتی و آموزشی برآمد و وارد عملیات شدند.

هم‌چنان، جنرال نیکلسون گفته بود که حدود ۴۰۰ نیروی حمایتی در نزدیکی‌های افغانستان دارند که واضح نساخت در کجا و برای چه اما، هفتۀ قبل گزارش‌هایی منتشر شد که حاکی از آغاز عملیات‌ هوایی طیاره‌های جنگی بی-۵۲ امریکایی است. بعد از سال ۲۰۰۱ این نخستین بار است که قرار شده این هواپیماهای جنگی، به هدف سرکوب شورشیان به پرواز درآید.

بر اساس گزارش‌ها، روز چهارشنبه (۳ سنبله)، نیروهای امریکایی با تجهیزات سبک و سنگین وارد هلمند شدند و از این به بعد، در نبردها سهم خواهند گرفت. با آن‌که از تعداد مشخص این نیروها خبری در دست نیست، اما می‌توان نتیجه گرفت که دخالت‌های کشورهای همسایه و منطقه در مسایل افغانستان، سبب راه‌اندازی بازی تازه‌یی شده که از یک‌سو منجر به تجهیز و تقویت هراس‌افکنان و از سویی هم سبب شعله‌ور شدن جنگ گردیده ‌است.

این‌ رقابت کشورهای بزرگ، نشان از آغاز جنگ سرد است که این ‌بار، افغانستان، سوریه، عراق و سایر کشورها تاوان آن را می‌پردازد. اما این‌که در این بازی کدام جانب موفق می‌شود، با گذشت زمان روشن خواهد شد.