کارت‌های حکومت در نشست بروکسل چیست؟

قرار است در اوایل ماه اکتوبر سال ‌روان، نشست مهمِ بروکسل برگزار شود. این نشست از آنجا برای افغانستان از اهمیت فوق‌العاده‌ی برخودار می‌باشد که همه‌ کشورهای کمک‌کننده به افغانستان به شمول سازمان ملل حضور خواهند یافت. نشست بروکسل برای ادامه و چگونگی کمک‌های جامعه جهانی در بخش غیرنظامی و ملکی افغانستان خواهد بود. پیش از این نیز نشست‌های مقدماتی برگزار گردیده است و حکومت افغانستان آمادگی‌های لازمی را برای حضور قوی در این نشست گرفته است. چندی قبل، نشستی در کابل به‌ منظور هماهنگی و نیز چهارچوکات مباحث برای طرح و گفتگو در نشست بروکسل برگزار گردید.
در ضمن ماه قبل، نشست وارسا برگزار گردید که در آن تعهد شد که تا سال ۲۰۲۰ کشورهای عضو ناتو، برای بخش نظامی سالانه پنج میلیارد دالر کمک خواهند کرد. افغانستان برای سازمان ملل و کشورهای متحد آن وعده سپرده بود که در راستای اصلاح نظام انتخاباتی، مبارزه با فساد، حمایت از حقوق زنان، ایجاد شرایط مناسب برای سکتور خصوصی، بهبود وضعیت کاریابی، تلاش در کاهش فقر، بهتر سازی سیستم بانک‌داری، طرح و اجرای برنامه‌هایی برای خودبسایی، پایان دادن به ادامه سرپرستی، اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی گام‌های موثری بردارد.
اکنون دیده می‌شود که حکومت در راستای عملی سازی وعده‌های داده شده تلاش دارد تا با دست پر در این نشست حضور پیدا کند. حکومت برای محو فساد اداری تلاش دارد و نیز برنامه‌هایی را روی دست گرفته است. بر این اساس در هفته‌های اخیر رییس‌جمهور غنی، دست به ایجاد یک مرکز عدلی و قضایی و شورای عالی مبارزه با فساد اداری اقدام نمود که نمایان‌گر جدوجهد حکومت در امر مبارزه با این پدیده خطرناک اجتماعی می‌باشد. فساد به‌حیث یک پدیده سرطانی برای حکومت همواره یک چالش بزرگ شمرده می‌شود که در یک‌ونیم دهه‌ی گذشته، عامل حیف و میل میلیاردها دالر گردیده است. با این وجود، یکی از خواسته‌های اصلی و اساسی جامعه جهانی و کشورهای کمک‌کننده به افغانستان، مبارزه با این پدیده است. در کنار آن، بحث آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی و برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی‌ها، یکی دیگر از خواسته‌های هم‌پیمانان افغانستان است. با این وجود، با آن‌که روند آوردن اصلاحات تاکنون به سکتگی پیش‌ رفته و دست‌آورد خاصی به دنبال نداشته است، اما پارلمان کشور با رد دو فرمان رییس‌جمهور برای آوردن اصلاحات، مانع بزرگی ایجاد کرد. در همین‌حال، شورای نظارت از قانون اساسی اعلام داشته که حکومت در رخصتی‌ مجلس، با صدور فرمانی مبنی بر آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی، می‌تواند روند اصلاحات را ادامه دهد. با این وجود دیده می‌شود حکومت تلاش دارد پیش از رفتن به نشست بروکسل، زمان برگزاری انتخابات را مشخص ساخته و گام‌های بیشتری در راستای اصلاحات نظام انتخاباتی بردارد.
از جمله وعده‌های دیگر افغانستان آوردن اصلاحات در نهادهای عدلی و قضایی و پایان دادن به سرپرستی بود که حکومت در این امر با موفقیت عمل کرده است و در حال‌حاضر نیز بحث مباره با فساد اداری و اصلاحات در نهادهای انتخاباتی را در اولویت کار خود قرار داده است.
نشست وارسا برای افغانستان پر دست‌آورد بود؛ زیرا کشورهای عضو ناتو یک میلیارد دالر بیشتر از قبل، برای افغانستان تعهد سپردند. با این حال‌، می‌توان نتیجه گرفت که نشست بروکسل براساس کارکرد حکومت برای محو فساد و بحث انتخابات و موارد دیگر، با دست‌آورد خواهد بود؛ هرچند ناامنی و اقتصاد شکننده و ضعیف مردم هنوز از مشکل‌های اساسی جامعه ما به شمار می‌روند و حکومت آن گونه که لازم است نتوانسته در این زمینه‌ها قناعت مردم را با خود داشته باشد.