با دزدان شرف و معامله‌گران عزت مردم بی‌پرده سخن گفته‌ایم

به‌بهانۀ هفتسالگی راه مدنیت

روزنامه راه مدنیت هفت‌ساله شد و در این شش‌سال فرازوفرود بسیاری را پشت سر گذاشت و از مرز دشواری‌های متعدد با موفقیت عبور کرد.

سال‌هایی سرشار از رخدادهای تلخ و شیرین که راه مدنیت با تمام این رخدادها همراه بوده و آنچه را در خور بازتاب و تحلیل و تفسیر دانسته، به آن پرداخته است و با زبان عریان از اندوه مردم و آرزوهای در باد رفته آن‌ها و از خیانت‌ خیانت‌کاران که بی‌شمارند و از خدمت خدمت‌گذاران که سخت اندک‌اند، سخن گفته است.

اهل مطبوعات و دست‌اندرکاران روزنامه ‌نیک می‌دانند که استمرار فعالیت روزنامه‌داری در افغانستان کار سخت دشوار است. به‌خصوص وقتی مرجع و منبع ثابت تامین وجود نداشته باشد، عمر روزنامه‌ها کوتاه است و ادامۀ حیات آن با دشواری‌های زیاد مواجه می‌گردد.

به‌همین دلیل است که روزنامه‌ها، هفته‌نامه‌ها و مجلات بسیاری در فضای مطبوعاتی ما رسمیت یافتند، تعدادی هم درخشیدند، اما دیری نپایید که رخت بربستند و به خاطره‌ها پیوسته و آرشیف‌نشین شدند.

روزنامه راه مدنیت اما به‌رغم تمام دشواری‌هایی که هرازگاه با آن مواجه بوده، با اعتقاد به‌رسالت انسانی روشنگری و واقعیت‌پردازی، در دشوارترین شرایط به فعالیت ادامه داده و لب از واقعیت‌پردازی و روشنگری فرو نبسته است.

البته به این واقعیت به‌نیکی آگاه هستیم که کار و پردازش راه مدنیت فارغ از ضعف نبوده است، اما به این واقعیت نیز افتخار می‌کنیم که راه مدنیت یکی از محدود رسانه‌های چاپی در کابل بوده که فارغ از هرگونه نگاه آلوده و آمیخته با تبعیض و تعصب، به حوادث و پدیده‌های پیرامون خویش نگریسته و به آن پرداخته است.

از همین رو زبان راه مدنیت، برهنه و در مواردی که بحث بازی با عزت و منافع ملی مردم افغانستان توسط دزدان شرف و معامله‌گران عزت مردم در میان بوده، سخت بی‌پرده سخن گفته است.

در این گونه موارد، اصول نگرشی و اخلاقی راه مدنیت بر بنیادهای شرف، عزت و آرزوهای انسانی مردم و استقلال و تمامیت ارضی تعریف گردیده و از همین چشم‌انداز به رخدادهای سیاسی و بازیگران آن پرداخته شده است.

همین اصل سبب گردیده که از رهبران سیاسی گرفته تا دولت‌مردان و بازیگران عرصۀ سیاست و اجتماع، رفتار و کردارشان به سنجش گرفته شود و به‌شدت مورد نقد قرار بگیرند.

البته این فرضیه نیز در نظر بوده که نقد عریان سبب رنجش اشخاص مورد نقد و باعث دردسر و مشکلات برای روزنامه می‌گردد، اما از سوی دیگر، رسالت مقدس روزنامه‌نگاری و احساس و نیت پاک روشنگری تنها دلگرمی‌یی بوده که دلنگرانی‌ها را به دلگرمی و عشق‌ورزی به آرمان‌های انسانی تبدیل کرده است.

همان‌گونه که اشاره شد راه مدنیت در شش‌سال گذشته بر چالش‌های متعدد فایق آمد و از موانع متعدد با موفقیت عبور کرد، اما چیزی که همواره مایۀ نگرانی و اندوه ما بوده، فقدان فرهنگ مطالعه و روزنامه‌خوانی در جامعه ماست که این نقیصه خود مرجع و منبع معضلات بسیاری در کشور است.

اما راه مدنیت با اعتقاد به‌رسالت روشنگری همچنان به جنگ تاریکی خواهد رفت و با همکاری همکاران، به آنچه خواهد پرداخت که فهم آن نیاز اساسی جامعه دانسته می‌شود.

نیک می‌دانیم که راه روزنامه‌نگاری در این سرزمین پر از سنگلاخ است، لیکن راه مدنیت می‌رود که بازتاب‌دهندۀ واقعیت‌های جامعه و پردازندۀ نگاره‌ها و انگاره‌هایی باشد که می‌توانند برای فهم حقیقت مفید و موثر باشد.

می‌دانیم که جنگ ادامه خواهد داشت و بار سنگین مصیبت به این زودی از شانه‌های سرنوشت مردم ما بر زمین نخواهد افتاد، اما سعی بلیغ راه مدنیت بر این خواهد بود که شعلۀ نوری در این تاریکستان افشانده شود، ناگفته‌ها گفته شود تا به‌کمک بیان واقعیت‌ها و حقیقت‌ها فرایند تکامل خرد جمعی در این سرزمین از رویا به واقعیت تبدیل گردد. به امید آن روز.

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید