نویسنده - مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

تلفات سنگین طالبان در سمنگان

مسوولان امنیتی در ولایت سمنگان می‌گویند حملۀ گروه تروریستی طالبان بر ولسوالی دره‌صوف پایین، دفع و تلفات سنگین بر این گروه وارد شده است.راه مدنیت:...