نویسنده - دکتور علی‌احمد کریمی

دکتور علی‌احمد کریمی

رسانه، امنیت و منافع ملی ما

در جهان معاصر با پیشرفت‌های برق‌آسای فن‌آوری ارتباطات، فاصله میان کشورها کوتاه گردیده و روابط میان کشورها مانند گذشته نیست که تنها دولت‌ها از یکدیگر...

راز قدرت امریکا در چیست؟

رقابت میان جمهوری‌خواهان و لیبرال دموکرات‌های امریکا در انتخابات دو طبقه‌یی ریاست جمهوری که « مردم رای می‌دهند و گزینش‌گران انتخاب می‌نمایند» و...

روسیه؛ هنوز هم شبحی برای اروپا!

پارلمان اتحادیه اروپا با تصویب قطع‌نامه‌یی جنگ خبری را رسمن علیه کرملین اعلام کرد. در این قطع‌نامه رسانه‌های دولتی روسیه مانند شبکه تلویزونی «روسیه...

گودبای اوباما!

بارک‌حسین اوباما «4 اگست 1961» از اعجوبه‌های بزرگ  سیاسی در تاریخ امریکا و جهان باقی خواهد ماند. چهل‌وچهارمین رییس‌جمهور امریکا از ویژگی‌های خاص چون...

سفیر بیدارگر/ کتاب به جای انتحار

کتابخانه سیار، ابتکار بزرگ صابر حسینی؛ جوان خردمند و  دلسوز افغان است که توجه و تعجب خبرنگاران کشورهای جهان را به افغانستان جنگ‌زده جلب کرده است...