نویسنده - دکتور زمان ستانیزی

دکتور زمان ستانیزیدکتور زمان ستانیزی؛ پژوهشگر و نویسنده و استاد مطالعات اسلامی در پوهنتون دولتی پاسیفیکا ایالت کلیفورنیای امریکاست.

دیورند؛ خط فرضی یا سرحد رسمی

در علوم اجتماعی به طور عموم و در تحلیل‌های سیاسی به صورت اخص ذهن انسان یا حاکم بر عقل است یا محکوم تعصب. در جوامع با رشد محدود سیاسی، ارزش‌های علمی و...

چالش‌های دیپلماسی اقتصادی ما

نویسنده: محبوب‌الله افخمی طرح مساله دیپلوماسی اقتصادی افغانستان به عنوان بخش مهمی از سیاست خارجی کشور با سه رهیافت قابل بررسی است. رهیافتی که سیاست...

راه دراز افغانستان تا صلح

آناتول لیون Lieven Anatol استاد دانشگاه جورج‌تاون قطر و مهمان دانشکدۀ مطالعات جنگ در کالج کینگز لندن است. او در 1980 به عنوان روزنامه‌نگار انگلیسی در...