نویسنده - فرشته حسینی

فرشته حسینیفرشته حسینی؛ نویسنده و طنزنویس است. او سال‌ها در حوزۀ ادبیات و رسانه‌ها کار کرده و در حال حاضر به ویراستاری و نوشتن مطالب اجتماعی نیز مشغول است.

درس شهرنشینی!

زندگی در کابل، اگر همان‌جا تولد نشده باشی، بسیار مشکل است. حداقل ماه‌های اول مشکل است، به‌خصوص برای کسانی که خداوند متعال کمی درباره‌شان بی‌انصافی...

هلو آقای شهردار! صدایم را می‌شنوید؟

شهردار جوان و گرامی! این سطور را در یک شب عبوس تابستان، در حالی می‌نویسم که ساعت یک شب شده است و من بیش از ساعتی می‌شود پهلو می‌زنم اما به دلیلی که...