نویسنده - فرشته حسینی

فرشته حسینی

جاستین ‌ترادیوی افغانستان!

من هر وقت به عکس‌های داکتر عبدالله می‌بینم، با خودم می‌گویم درد و بلای ایشان بخورد به فرق سر تک تک آدم‌های دیگر دولت وحدت ملی و حتا شما خواننده محترم...

رویای افغانستان

در جایی مطالبی خوانده بودم با این مضمون که، اگر بدون داشتن پا در مسابقه دوش استقامت برنده نشوید، مقصر خود شما هستید!  راستی هم که در نگاه اول این...

درس شهرنشینی!

زندگی در کابل، اگر همان‌جا تولد نشده باشی، بسیار مشکل است. حداقل ماه‌های اول مشکل است، به‌خصوص برای کسانی که خداوند متعال کمی درباره‌شان بی‌انصافی...

هلو آقای شهردار! صدایم را می‌شنوید؟

شهردار جوان و گرامی! این سطور را در یک شب عبوس تابستان، در حالی می‌نویسم که ساعت یک شب شده است و من بیش از ساعتی می‌شود پهلو می‌زنم اما به دلیلی که...