نویسنده - سینا حوا

سینا حوا

روش‌های علمی برای شاد‌زیستن

شادی چیزی است که همه آن‌ را می‌خواهد و یکی از نیازهای جدی بشر امروز است. چون جایی که شادی باشد حتمن آرامش هم وجود دارد. اما متاسفانه تقلای همۀ ما...

چگونه CV حرفه‌یی بنویسیم؟

اولین بار روزمه یا CV توسط لیوناردو داوینچی500  سال پیش نوشته شده است، اما پس از آن نسل به نسل همه چیز کم‌وبیش در تغییر بوده است تا اینکه آرام آرام...

چگونه یک رابطۀ ایده‌آل داشته باشیم؟

بی‌گمان همه چیز در زندگی بر پایۀ یک منطق استوار است. از آن‌جا که هر واکنش در پی یک کنش اتفاق می‌افتد و کنش‌های روزمرۀ ما اثراتی بر پیرامون‌مان...

مواردی از اصول رفتار مدرن

نشان دادن حسن نیت‌تان به دیگری کار دشوار نیست. کافی است به خود و دیگران ارزش و احترام قایل باشیم، اما شماری از نکات ظریف و جزیی را که فقط بعضی‌ها...

دیوانه بود اما می‌فهمید

روزی که در یک مجلس عروسی دیدمش و لباس قشنگ پوشیده و خیلی زیبا می‌رقصد موهای تنم سیخ شد و نگرانش شدم. بچه‌ام بغلم بود. آمد به طرفم و لبخند زد و پسرم...