کشف یک انبار بزرگ یونیفورم نظامی در کابل

پولیس مبارزه با جرایم وزارت امور داخله گفت که یک انبار بزرگ یونیفورم و کفش نظامی در مربوطات حوزۀ نهم امنیتی شهر کابل کشف و ضبط شده است.

راه مدنیت: وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید که ۶۵هزار یونیفوم و ۴۵هزار جوره کفش نظامی در مربوطات حوزۀ نهم شهر کابل کشف شد.

وزارت داخله افزوده که این مقدار البسه و یونیفورم نظامی از سال‌های گذشته در نُه کانتینر چهل فوت در منطقۀ «دسپیچری» حوزۀ نهم امنیتی شهر کابل در یک سرای جابجا و مخفی شده بود.

در خبرنامۀ وزارت داخله آمده که این ذخیره‌گاه البسه و یونیفورم نظامی در نتیجۀ عملیات نیروهای پولیس مبارزه با جرایم جنایی این وزارت از مربوطات حوزۀ نهم امنیتی شهر کابل کشف شده است.

در پیوند به این قضیه تاکنون کسی بازداشت نشده، اما وزارت داخله گفته که تحقیقات در این مورد آغاز شده است.