آیا «آریانا» و «باختر» دوباره بر فراز قله‌ها پرواز خواهند کرد؟

احمد رامین ایاز

«دآریانا افغان هوایی شرکت» تنها شرکت هوایی ملی، نامدار و باسابقه در منطقه است که در سال ۱۹۵۵ میلادی هواپیماهای  آن به پرواز درآمده است.

طرح این شرکت برای خریداری دو فروند هواپیما و افزایش پروازها برای انتقال حجاج در شش سال آینده، توسط کمیسیون تدارکات ملی منظور شده است.

براساس این طرح دآریانا افغان هوایی شرکت با دریافت ۳۰میلیون دالر امریکایی از وزارت ارشاد، حج و اوقاف به صورت پیش‌پرداخت، دو فروند هواپیمای معیاری و مدرن خریداری و پول آن را به صورت قسطی به این وزارت خواهد پرداخت.

افزون بر آن دآریانا افغان هوایی شرکت، حجاج افغان را طی شش سال آینده در بدل قیمت نازل و تخفیف به عربستان سعودی منتقل خواهد کرد.

انتقال حجاج از چهار زون کشور به تفکیک شهرها و براساس تقاضای وزارت حج و اوقاف در مدت ۲۵ تا ۳۰روز انجام خواهد شد.

از سویی هم دآریانا افغان هوایی شرکت، کارمندان عملیاتی و ادویه مورد نیاز وزارت ارشاد، حج و اوقاف را رایگان به عربستان سعودی منتقل خواهد کرد.

با این حال دآریانا افغان هوایی شرکت در صورت نیاز می‌تواند هواپیماهای شرکت کام‌ایر را برای انتقال حجاج چارتر کند.

سال گذشته شرکت آریانا با یک شرکت هسپانیوی(Five Airways)  برای انتقال حجاج افغان تفاهم کرده بود؛ اما خودداری شرکت هسپانیوی در دقیقۀ ۹۰ از ادامه تفاهم و عقد قرارداد با د آریانا افغان هوایی شرکت پروسه انتقال حجاج را با کندی مواجه کرد.

هرچند پروژه انتقال ۳۵هزار زایر خانه خدا در سال ۱۳۹۸ به شرکت‌های کام‌ایر و دآریانا افغان هوایی شرکت به صورت مساویانه توسط کمیسیون تدارکات ملی منظور شده بود؛ اما مشکلات یادشده باعث شد دآریانا افغان هوایی شرکت از انتقال حجاج به عربستان سعودی ناتوان بماند و تمام حجاج را شرکت کام‌ایر منتقل کند.

افزون بر آن، چندی قبل دآریانا افغان هوایی شرکت طرح دیگر سرمایه‌گذاری برای احیای مجدد شرکت هوایی باختر را ترتیب کرد؛ طرحی که توسط کمیسیون تدارکات ملی نیز منظور شده است.

براساس این طرح، شرکت هوایی باختر با سرمایه‌گذاری ۲۲میلیون دالر و با خریداری پنج فروند هواپیما از پول پیش‌پرداخت وزارت دفاع ملی فعالیت خود را برای پروازهای داخلی به‌ویژه انتقال نیروهای امنیتی و دفاعی آغاز خواهد کرد.

با تطبیق این طرح‌ها می‌توان گفت که شرکت‌های هوایی با نام و نشان ملی دوباره بر فراز قله‌های کشور و جهان به پرواز درآمده و با شرکت‌های جهانی رقابت خواهند کرد.

افزون بر آن همه‌ساله پروسه انتقال حجاج افغان به عربستان سعودی با مشکل روبرو می‌شود، تطبیق این طرح برای حل مشکلات انتقال حجاج، مناسب‌ به نظر می‌رسد.

ایاز