پیروزی شمسیه در برابر تاریکی

سرمقاله/ نتایج امتحانات کانکور اعلام شد و دختری با کسب ۳۵۳ نمره، جایگاه نخست را در رقابت سراسری کانکور امسال از آن خود کرد.

این دختر پرتلاش شمسیه است. موفقیت او نه‌تنها برای خودش؛ بل برای همه از این جهت مهم است که بار دیگر سرنوشت زنان در میز گفتگوهای مردانی قرار دارد که حاضر نیستند در شرایط برابر با امثال مثل شمسیه برای دانش و توسعه کشور رقابت کنند.

افزون بر این، این مردان به‌نام طالب و نمایندگان خدا تلاش دارند که زنان را به کلی از صحنه علم و دانش و همه فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی عقب برانند.

طالبان که از جهت‌های مختلف بر سر راه زنان سنگ‌اندازی می‌کنند و بسیاری از شمسیه‌ها را سر بریده و آرزوهای آن‌ها را به خاک و خون کشانده‌اند، اما شمسیه از میان غبار این هیاهو نشان داد که زنان در برابر این گروه متحجر حاضر نیستند یک گام به عقب بایستند.

از سوی دیگر تلاش عزت‌مندانه و شکوه‌مند شمسیه در رقابت برای کسب دانش، موضع دولت را که به‌نمایندگی از شمسیه‌ها در برابر طالبان ایستاده نیز تقویت کرد. دولتی که مدت‌هاست به همه می‌گوید تنها جمهوریت می‌تواند موجبات عزت و سربلندی شمسیه‌ها را فراهم و حفظ کند.

پیروزی شمسیه به نمایندگان دولت این پیام را می‌رساند که یک‌صدا به طالبان آشکارا بگویند شما با خشونت افسارگسیخته خود سبب ویرانی کشور و مایۀ ننگ و سرافکندگی خود و کل بشریت شده‌اید، چگونه می‌توانید سبب عزت ما شوید؟

این درست است که موفقیت شمسیه در کانکور کاملا مبتنی بر تلاش فردی و زحمت‌کشی خودش است، اما این تنها قانون اساسی کنونی کشور است که تلاش‌های فردی هر فرد کشور را محترم و حق سلب‌ناشدنی می‌داند. این تنها قانون اساسی است که دولت را مکلف و موظف به تامین فرصت‌های برابر برای همه در جهت رشد و بالندگی در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و… می‌کند و از حقوق و وجایب اساسی شهروندان می‌داند. تنها در نظام مبتنی بر حفظ حقوق فردی است که استعدادهای چون شمسیه می‌تواند شکوفه کند و به رشد و بالندگی برسد، و در نظامی که سرنوشت جمعی یک ملت به‌دست فرد یا گروه محدود آن هم با اندیشه‌های بدوی و تاریخ قرار بگیرد، استعدادها فرصت جوانه‌زدن را نخواهند داشت.

بنابراین، شمسیه با این موفقیت خود، این پیام را به ما می‌رساند که هر فرد حاکم بر سرنوشت خودش است. او به ما ثابت کرد که برچسب‌های کلیشه‌یی چون «تو زن هستی، تو ضعیفه هستی، سرنوشت تو در دستان چرکین ملاهای طالب رقم خواهد خورد» در برابر تلاش‌های فردی چقدر ناچسب‌اند.

او یادآور این شد که شمسیه‌های موعود و شاهراه قندهار اگر قربانی نمی‌شدند همراه با او سربلندی و عزت زنان کشور را آوازۀ جهان می‌کرند و مایه افتخار همه می‌شدند.

او به ما و دولت ما تاکید می‌کند که تامین فرصت‌های علم‌آموزی می‌تواند شمسیه‌های زیادی را از هر گوشۀ کشور و از بستر گمنامی و حاشیه‌نشینی به سکوی پیروزی، سربلندی، عزت و وقار برساند.

به هرحال آن طوری که شهروندان در این دو روز گذشته یک‌صدا فریاد زدند، «شمسیه نشانۀ روشن به بزرگی آفتاب است. نشانه راه. راه روشن به سوی دانایی، آزادگی و سرافرازی. شمسیه نماد است؛ نماد تغییر، جسارت و امید. او ایستادگی عزتمندانه‌یی است در برابر اندیشه‌های کور و تاریکی که سال‌هاست سایه‌اش بر سر کشور سنگینی می‌کند. شمسیه اراده‌یی است قدرتمند برای آزاده‌زیستن که بنیادگراها برای ربودن آن در کمین سنگر گرفته‌اند. حال که در آستانه گفتگو با طالبان قرار داریم، شمسیه روشن‌ترین پیام تاریخ برای دولت و طالبان است: حقوق اساسی شهروندان و آزادی‌های فردی سلب‌ناشدنی و غیرقابل معامله است.»