پایان رسیدگی به شکایات انتخاباتی؛ توپ در میدان کمیسیون انتخابات

کمیسیون رسیدگی به شکایت‌های انتخاباتی امروز چهارشنبه (۱۶ دلو) با خبر دادن از پایان رسیدگی به شکایات استینافی، گفت: از ۱۰۲ هزار رای خارج از زمان رای‌دهی، ۱۵درصد آن به بازشماری ویژه رفته است.

براساس اظهارات زهره بیان شینواری، رییس این کمیسیون، اعضای کمیسیون شکایت‌های انتخاباتی کارشان را براساس معیارهای قانونی و به‌ دور از هرگونه فشار سیاسی انجام داده‌اند.

خانم شینواری در نشستی خبری در کابل، گفت: این کمیسیون موفق به تکمیل بررسی شکایت‌های انتخاباتی شده است و به بیش از ۲۲ هزار و ۵۰۰ شکایت انتخاباتی شامل ۱۶هزار و ۵۰۰شکایت در مرحله ابتدایی و بیش از ۶هزار و ۲۰۰شکایت استینافی رسیدگی کرده است.

براساس آماری که او امروز به رسانه‌ها ارایه کرد بیش از ۱۶هزار و ۵۰۰هزار شکایت در مرحله ابتدایی در ولایت‌‌ها بررسی شده است.

او افزود: ۱۰درصد آرای مشکوک که مجموع آن ۱۳۷هزار و ۶۳۰رای است به تفتیش ویژه رفته و در صورتی‌ که ۶۵درصد معیاراتی چون داشتن معلومات بایومتریکی، ژورنال و ریزلت‌شیت معتبر روز انتخابات را داشته باشد، مدار اعتبار و در صورتی‌ که ۳۵درصد را تکمیل نکند، غیرقابل اعتبار شناخته می‌شود.

شینواری ادامه داد: ۱۵درصد از ۱۰۲هزار و ۱۲رای که یک‌هزار و ۱۳۰شکایت را درباره آرای خارج از زمان دربر می‌گیرد به تفتیش ویژه می‌رود و در صورتی ‌که ۶۵درصد معیار را در محلات تفتیش‌شده تکمیل کند به تمام این آرا اعتبار داده می‌شود و در صورتی ‌که ۳۵درصد معیارات را تکمیل نکرده باشد، باطل است.

رییس کمیسیون شکایات انتخاباتی درباره آرای غیربایومتریک نیز گفت که از دو هزار و ۴۲۳محل شکایت‌شده، ۲۹۸محل آن به بازشماری مجدد می‌رود و در صورتی ‌که این محلات بتوانند معیارهای لازم را تکمیل کنند، معتبر و در غیر آن، باطل اعلام می‌شود. بخشی از آرای این محلات پیش‌ از این نیز باطل اعلام شده است.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ششم میزان امسال برگزار شد. در این پروسه نزدیک به دو میلیون تن اشتراک کرده بودند. انتخابات ششم میزان یکی از پرتقلب‌ترین انتخابات در بیست سال گذشته در افغانستان به شمار می‌رود.

کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به اینکه بیش از ۶ هزار شکایت انتخاباتی وجود دارد، اعلام کرد که این پرونده به کمیسیون انتخابات ارسال شده است تا پس از بازشماری نمونه ای آرا، در مورد نتیجه نهایی این دور از رقابت های سیاسی اعلام نظر شود.

شینواری در پاسخ به سوال خبرنگاران گفت: پس از آنکه کمیسیون انتخابات امور بازشماری و بررسی های خود را به پایان برساند و نتیجه را اعلام کند در مورد سرنوشت انتخابات اظهار نظر نهایی خواهد شد. طبق این گزارش، در واقع کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی درصدد است تا به موضوع ۳۰۰ هزار رای مشکوک و مورد مناقشه فیصله دهد واکنون امور دوباره به کمیسیون انتخابات عودت داده شده است.زیرا  بازشماری  آرا از وظایف کمیسیون انتخابات است و در جریان بازشماری کمیسیون رسیدگی به شکایات صرفا یک ناظر می فرستد که بر این اقدام نظارت داشته باشد.