بازداشت یک سارنوال هنگام دریافت رشوه در ننگرهار

ریاست عمومی سارنوالی کنترول و مراقبت لوی‌سارنوالی از بازداشت یک سارنوال به اتهام دریافت ۳۶هزار افغانی رشوه در ولایت ننگرهار خبر داده است.

راه مدنیت: نواب احمدزی، رییس این اداره به روزنامه راه مدنیت گفت: آمر سارنوالی ولسوالی لعل‌پور امروز یک‌شنبه (۵اسد) هنگام دریافت ۳۶هزار افغانی رشوه، بالفعل بازداشت شده است.

نواب احمدزی همچنین گفت که این سارنوال براثر شکایت‌ها و مستندسازی اتهام‌های واردشده توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

او افزود که این سارنوال در ارتباط به پرونده چند باشنده ولایت ننگرهار درخواست رشوه کرده بود.

به گفتهٔ رییس عمومی سارنوالی کنترول و مراقبت، طی یک ماه اخیر چند تن از سارنوالان ادارهٔ لوی‌سارنوالی با همکاری مردم بازداشت شده‌اند.

بازداشت یک سارنوال مرکز عدلی زندان بگرام، بازداشت یک مسوول مهم گدام مرکزی وزارت صحت عامه و رییس اداره ملی نورم و استندرد به اتهام مطالبه رشوه، از اقدامات اخیر ادارهٔ لوی‌سارنوالی در مبارزه با فساد است.

پیش‌ازاین، یکی از سارنوالان مرکز عدلی زندان بگرام با دریافت دو هزار دالر امریکایی و رییس اداره ملی نورم و استندرد نیز به اتهام دریافت صد هزار دالر امریکایی بازداشت شده‌اند.

درباره نویسنده

مدیر وب‌سایت

مدیر وب‌سایت

نظر بدهید

برای درج نظر اینجا کلیک کنید