اخراج ۹۷هزار مهاجر افغان از ایران

سازمان جهانی مهاجرت با انتشار گزارشی، گفته است که از آغاز سال جاری میلادی، ۳۵۰هزار تن از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند که در این میان، ۹۷هزار تن آن‌ها توسط ایران اخراج شده‌اند.

راه مدنیت: این سازمان، امروز دوشنبه (۹سرطان) با انتشار گزارشی، گفته است که ۳۴۹هزار و ۸۷۳هزار تن از ایران و یک‌ هزار و ۸۷۱تن از پاکستان به کشورشان بازگشته‌اند.

سازمان جهانی مهاجرت در گزارش خود تاکید کرده است که ۹۷هزار مهاجر افغان توسط حکومت ایران اخراج شده‌اند.

در گزارش این سازمان آمده است که اخراج اجبارآمیز مهاجران افغان‌ توسط ایران، طی هفته‌های اخیر به‌صورت قابل‌توجهی افزایش یافته است.

براساس این گزارش، تیم‌های صحی سازمان جهانی مهاجرت از آغاز سال جاری میلادی برای ۱۶۰هزار مهاجر افغان در گذرگاه‌های مرزی ایران، خدمات صحی ارایه کرده‌اند.

طبق این گزارش، در یک هفته گذشته بیش از ۱۲هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به افغانستان بازگشته‌اند؛ این رقم نشان می‌دهد که بازگشت مهاجران به داخل کشور درحال افزایش است.

این در حالی است که براساس آمارهای وزارت مهاجرین و عودت‌کنندگان، از آغاز سال جاری میلادی تاکنون نزدیک به ۴۰۰هزار مهاجر افغان از ایران و پاکستان به کشور بازگشته‌اند. گفتنی است که از این میان حدود ۵۵هزار تن آن‌ها از پاکستان و باقی از ایران به کشور بازگشته‌اند.