گروه هماهنگی سادات برای اصلاحات: از آدرس قوم استفاده‌جویی نشود

«گروه هماهنگی سادات برای اصلاحات» امروز دوشنبه ۸ثور با نشر اعلامیه‌یی از برخی رهبران حزبی و شخصیت‌های سیاسی خواسته‌اند که از امتیازگیری‌های انحصارگرایانه از آدرس قوم خودداری کنند.

در این اعلامیه آمده است: در تاریخ ۳۰ ماه حمل سال روان، لیستی عنوانی ریاست‌جمهوری از آدرس «سادات اهل تشیع» با امضای شماری از نمایندگان احزاب و برخی اعضای پارلمان همسو با تیم دولت‌ساز در صفحات مجازی دست به دست شد که واکنش‌های زیادی را برانگیخت.

در این اعلامیه افزوده شده: از آنجا که قریب به اتفاق جامعۀ سادات اهل تشیع کشور، به‌دلیل توجه رییس‌جمهور غنی مبنی بر به‌رسمیت بخشیدن هویت سادات به‌عنوان یک قوم مستقل، در انتخابات ریاست‌جمهوری از تیم دولت‌ساز حمایت کردند، افشای لیست یک‌دست، سازمانی‌شده و ناقص، بیانگر خواست اکثر جامعه سادات اهل تشیع نیست.

با این حال، جمع کثیری از فعالان جوان و شخصیت‌های مستقل سیاسی، فرهنگیان و فعالان مدنی از کابل و ولایت‌های مختلف تحت عنوان «گروه هماهنگی سادات برای اصلاحات» خواهان هماهنگی بیشتر جهت اصلاح و جامع‌شدن این لیست شده و آن را ناقص، انحصاری و یک‌جانبه خوانده‌اند.

«گروه هماهنگی سادات برای اصلاحات» در این اعلامیه پیشنهاد کرده‌اند زمانی این لیست جامع و بهتر خواهد بود که کمیته یا شورایی مشتمل از نمایندگان همه اقشار مربوط به قوم سادات ترتیب داده شود تا در صورت گرفتن امتیازهای سیاسی، به افراد شایسته، با تجربه و خوشنام فرصت بیشتر داده شود.

در این اعلامیه تاکید شده که اگر از آدرس قوم حرکت‌هایی بر اساس منافع شخصی و حزبی صورت بگیرد، به اعتراض‌های خود جهت جلوگیری از استفاده‌جویی از آدرس قوم ادامه خواهند داد.

به تصریح این گروه، فعالان جوان سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و مدنی برای رسیدن به یک نتیجه عدالت‌محور شهروندی گرد هم آمده‌اند تا از انحصار و سودجویی جلوگیری شود.