داکتران بدون‌مرز: در شش‌سال گذشته هیچ تغییری در هلمند نیامده است

راه مدنیت: داکتران بدون مرز با نشر گزارشی تازه از یک نظرسنجی می‌گویند که در جریان نیمه اول سال ۲۰۱۹ میلادی، ۴۴درصد از کودکان در جریان ۲۴ساعت به علت پیشرفته شدن مریضی و نرسیدن سر وقت به بخش مراقبت جدی اطفال در شفاخانۀ بُست هلمند، جان باخته‌اند.

در گزارش این نظرسنجی که روز چهارشنبه (۱۴ حوت) زیر نام «بررسی حقیقت: بحران مراقبت‌های صحی مغفول‌شدۀ افغانستان» نشر شد، آمده است که با وجود سرمایه‌گذاری‌ها و کمک‌های بین‌المللی چند دهۀ گذشته، هنوز هم شهروندان افغانستان برای دسترسی به خدمات اساسی و عاجل صحی به علت ناامنی‌ها، فقر گسترده، فاصلۀ راه، هزینۀ بالا و کمبود کارمندان صحی و تجهیزات لازم در مراکز صحی، با گزینه‌های غیرممکن روبه‌رواند.

جولین ریکمن، نمایندۀ دکتران بدون مرز برای افغانستان می‌گوید: «بیماران ما به ما همیشه از سفر طولانی و پرخطر به خاطر انتقال کودکان دارای سوتغذیه، بسته‌گان باردار و یا زخمیان عزیزان‌شان به شفاخانه سخن می‌گویند.»

او می‌افزاید که بیماران از مراکز صحی با داروی ناکافی و کارمندان غیرمسلکی نیز سخن گفته‌اند.

این نظرسنجی که با بیماران، نزدیکان‌شان و کارمندان داکتران بدون مرز در ولایت‌های هرات و هلمند انجام شده، نشان می‎دهد که بیشتر مردم برای دسترسی به مراقبت و خدمات صحی با موانع اساسی روبه‌رواند. به گفتۀ دکتران بدون مرز، این وضعیت از زمان نشر گزارش این نهاد در سال ۲۰۱۴ میلادی تاکنون هیچ بهبودی نیافته است.

یافته‌های این نظرسنجی‌ نشان می‌دهد که جنگ و خشونت به شمول عدم دسترسی مردم به مراقبت‌های صحی به هر بخش از زند‌گی روزمرۀ مردم اثر گذاشته است، به گونه‌یی که بیشتر بیماران در شفاخانۀ بُست در شهر لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند پیش از رفتن به شفاخانه و یا هنگام برگشتن به خانه باید عوامل گوناگونی را چون خطرات امنیتی در نظر بگیرند.

در این نظرسنجی به نقل از نزدیکان یک بیمار در بخش زایشگاه شفاخانه بست آمده است: «ما می‌ترسیم وقتی از طرف شب به شفاخانه برویم، به همین خاطر ما باید اکثر وقت منتظر بمانیم تا صبح شود و به شفاخانه برویم.»

او گفته است که وقتی یک عضو از خانوادۀ‌شان در جریان شب بیمار می‌شود، باید تا صبح انتظار بکشند حتی اگر بیمار به اثر شدت مریضی جانش را از دست بدهد.

در بخشی از این گزارش امده است که فقر گسترده نیز اثر مهمی بر دسترسی مردم به مراقبت‌های صحی داشته است. بیش از ۸۹درصد از بیماران و همراهان‌شان در شفاخانۀ حوزه‌یی هرات گفته‌اند که به علت مشکلات مالی، به مراقبت‌های صحی نمی‏توانند دسترسی پیدا کنند.

در این نظرسنجی به نقل از مادر یک بیمار آمده است که به علت نداشتن پول کرایه موتر هشت روز انتظار کشیدند تا کودک‌شان را که -از سوتغذیۀ حاد رنج می‌برد- برای درمان به شفاخانه انتقال دهند.