رییس جمهور غنی: مداخله در وزارت داخله باید به صفر برسد

راه مدنیت: رییس جمهور غنی، صبح امروز با حضور در یازدهمین دور فراغت محصلان «آکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق» با قدردانی از قربانی‌های دوامدار پولیس ملی در راستای تأمین امنیت، گفت: ما متعهد به رسیدگی همه‌جانبه به خانواده‌های شهدا هستیم، پولیس ما با متقبل شدن شهادت، بارها ثابت کرد که روحیه قوی ملی و اسلامی دارد.

رییس جمهور خطاب به فارغان، گفت: هرکدام شما تمثیل‌کننده ارادۀ ملی هستید و تا آخرین قطرۀ خون از این خاک مقدس دفاع می‌کنید. وی تأکید کرد که پس‌ از این، شما فرد نه، بلکه قوۀ حاکمیت قانون هستید.

رییس جمهور با مشکل و بااهمیت خواندن وظیفه پولیس، افزود: کار پولیس به‌صورت دوامدار با مردم است، رضایت و نارضایتی مردم از کفایت و رویۀ پولیس سرچشمه می‌گیرد. اعتماد به پولیس باید به‌ اندازه‌یی باشد که طفل افغان هنگام مواجه شدن به مشکل، به آن مراجعه کند. هر افغان باید در پولیس اقتدار قانون، رویه و اخلاق خوب را ببیند.

رییس جمهور غنی گفت که باید پولیس ملی پس از هجده سال جنگ، دوباره به‌سوی تطبیق حاکمیت قانون که وظیفۀ اصلی آن است، بازگردد. وی همچنین به مسوولان امنیتی هدایت داد تا درباره تمام وظایف تحمیلی پولیس، غور کنند.

رییس جمهور با تأکید گفت که باید مداخله‌ در وزارت امور داخله به صفر برسد؛ هیچ کسی حق ندارد در امور کاری این وزارت مداخله کند. وی تأکید کرد: حمایت تمام دستگاه‌های دولت از پولیس در تطبیق قانون وجود دارد؛ اما در بدل این حمایت، از پولیس تأمین حقوق شهروندان را می‌خواهیم.

رییس جمهور غنی همچنین به مسوولان وزارت امور داخله، گفت که آکادمی پولیس عبدالرازق، نیاز به سرمایه‌گذاری همه‌جانبه دارد و محیط کاری افسران باید عاری از تعصب، فساد و بی‌اعتمادی باشد.

محمدمسعود اندرابی، سرپرست وزارت امور داخله نیز در این مراسم گفت: همۀ فارغان این دور آکادمی پولیس عبدالرازق در ولایت کابل، به‌خصوص در دو حوزه و یک ولسوالی استخدام شده‌اند.

آقای اندرابی با اشاره به اقدامات برای کاهش جرایم، گفت: طرزالعمل جدید مبارزه با جرایم و طرزالعمل جدید کاری حوزه‌ها معرفی شده است و در کنار آن، ۱۲۰۰ تن از قرارگاه وزارت امور داخله، برای تقویت هرچه بیشتر پلان امنیتی کابل توظیف شده‌اند.

سرپرست وزارت امور داخله همچنین کارکردها و برناهای این وزارت را در زمینۀ مسلکی‌سازی و تعلیمات پولیس، رسیدگی به امور کدری، حمایت از پولیس و رسیدگی به خانواده‌ شهدای پولیس، بیان داشت.

مل‌پاسوال عبدالجبار پردلی، معین تعلمیات و پرسونل وزارت امور داخله نیز، گفت: ۴۵۵ افسران جوان با فراگرفتن تعلیمات مسلکی در بخش‌های جنایی، اداره محابس، ترافیک، لوژستیک، سرحدی و امنیتی از آکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق فارغ و آماده خدمت به وطن هستند.

در این مراسم همچنین فرمان اعطای مدال دولتی «غازی میربچه خان» برای پنج تن از افسران ممتاز یازدهمین دور فارغان آکادمی پولیس ملی شهید سترپاسوال عبدالرازق توسط اسدالله غضنفر، مشاور فرهنگی رییس جمهور خوانده شد و توسطی رییس جمهور غنی به آنان تفویض شد.

سیدطاها فضل