بیش‌تر شهروندان بریتانیا خواستار ماندن در اتحادیه اروپا هستند

یک نظرسنجی جدید در بریتانیا نشان می‌دهد که «بوریس جانسون» در شرایطی قصد دارد این کشور را از اتحادیه اروپا خارج کند که اکثر شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی خواستار ماندن در این اتحادیه هستند.

نظرسنجی «بی‌ام‌جی» (BMG) می‌دهد که کم‌تر از سه هفته مانده به بریگزیت در ۳۱ جنوری، شرکت‌کنندگان در این تحقیق ۵۲ به ۴۸درصد موافق ماندن در اتحادیه اروپا هستند که این متفاوت با نتایج رفراندوم ۲۰۱۶ است.

شرکت‌کنندگان همچنین انتظار دارند بریگزیت در دو سال آتی اثرات مخربی بر اقتصاد، صحت و جایگاه بریتانیا در جهان برجای بگذارد. ۲۹درصد از پرسش‌شوندگان انتظار پیشامد بدترین اتفاق پس از خروج از اتحادیه اروپا را دارند؛ درحالی‌که تنها ۱۵درصد پیش‌بینی می‌کنند وضعیت مالی‌شان ارتقا یابد.

این نظرسنجی نشان می‌دهد که بیش از چهار تن از ۱۰ تن خواستار فرصتی هستند تا مجدداً به اتحاد با اتحادیه اروپا ظرف دهه آتی رأی دهند؛ ۱۸درصد می‌گویند که رفراندوم دوم باید ظرف یک‌سال برگزار شود، ۱۵درصد روی یک تا پنج سال تاکید دارند و ۹درصد هم به شش تا ۱۰ سال اشاره کرده‌اند.

براساس این نظرسنجی، ۱۰درصد تاکید دارند ظرف ۱۱ سال یا بیشتر هیچ رفراندوم جدیدی نباید برگزار شود و ۲۸درصد می‌گویند نباید هرگز رفراندومی در کار باشد و ۲۰درصد هم‌نظری نداشتند.

اشتیاق اندکی برای خروج از اتحادیه اروپا در پایان ۲۰۲۰ بدون عقد یک توافق تجاری وجود دارد، باتوجه به این‌که صرفاً ۱۱درصد از این گزینه حمایت می‌کنند و ۳۹درصد مایل به توافق درباره روابط تجاری آتی هستند و ۲۷درصد هم تداوم عضویت در بازار واحد را می‌خواهند.

شرکت‌کنندگان نظرسنجی بی‌ام‌جی همچنین درباره تأثیر بریگزیت در یک یا دو سال آتی اظهارنظر کردند. به گفته ۵۲درصد، اتحاد انگلستان، اسکاتلند، ولز و ایرلند شمالی (بریتانیا) ضعیف می‌شود و ۱۳درصد هم معتقدند با بریگزیت این اتحاد تقویت خواهد شد.