جنجال نمایندگان مجلس بر سر قانون حمایت از کودکان

راه مدنیت: برخی از نمایندگان مجلس درباره قانونی جنجال دارند که گفته می‌شود خلاف ارزش‌های اسلامی تصویب شده است.

رییس مجلس در جلسه امروز شنبه (۲۳ قوس) مجلس برای بررسی چگونگی تصویب این قانون، هیئتی ده نفره را تعیین کرده است. شماری از نمایندگان مجلس از جمله مولوی حنفی مدعی هستند که این قانون مخالف ارزش‌های اسلامی است و هنگام تصویب در مجلس،‌ نصاب عمومی تکمیل نبوده است.

نذیراحمد حنفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان، می‌گوید: بر مبنای اعتراض شماری از نمایندگان، آرشیف جریان رأی‌گیری روز دوشنبه هفته گذشته باید دوباره بررسی شود تا کامل بودن یا نبودن نصاب نشست، مطابق اصول مشخص شود.

رییس مجلس نمایندگان می‌گوید: روند رأی‌گیری درباره این قانون باید به گونه جدی بررسی شود.

آقای حنفی با تأکید بر تصویب قانون حمایت از کودکان بر خلاف شریعت اسلامی، می‌گوید: اگر جریان رأی‌گیری گذشته بازنگری نشود؛ نمایندگان مخالف به هیچ صورت به مجلس برای بحث درباره آجندای آینده اجازه نخواهند داد.

ناهید فرید، رییس کمیسیون امور زنان مجلس نمایندگان اما می‌گوید: مخالفان باید روشن و براساس معیارهای حقوق مشخص کنند کدام ماده این قانون خلاف اسلام است؛ این قانون می‌گوید: اطفالی که جرم مرتکب می‌شوند مطابق قانون ارتکاب جرایم کودکان – که اطفالی از سن ۱۲ تا ۱۸ را شامل می‌شود- مورد پیگرد قرار گیرند.

به گفته او، مخالفان این طرح، نمایندگان را در تاریکی قرار می‌دهند و بحث کشورهای اروپایی و امریکایی را پیش می‌کشند؛ درحالی‌که این قانون صرفاً برای حمایت از اطفال است و هیچ مورد آن خلاف اسلام نیست.

او گفت: نمایندگان مجلس باید این قانون را ماده به ماده مطالعه کنند.

بر اساس دستور میررحمان رحمانی، رییس مجلس نمایندگان، قرار است هیئتی ده نفره به شمول پنج نماینده مخالف و پنج نماینده موافق به ریاست امیرخان یار، معاون اول مجلس تعیین و این قانون را بررسی کنند.

قانون حمایت از کودکان در نشست روز دوشنبه مجلس با اکثریت آرای نمایندگان حاضر در مجلس به تصویب رسید. هنگام رأی‌گیری نیز نصاب از سوی منشی مجلس ۱۴۸ نماینده اعلام شد؛ ولی برخی نمایندگان به قصد ترک مجلس از چوکی‌های‌شان برخاستند؛ اما تالار را ترک نکردند.

رویا حسینی