برای صلح در افغانستان، از تروریستان پشتیبانی نکنند

سید طاها فضل

راه مدنیت: وینی کمار، سفیر هند در کابل گفته است که تأمین صلح در افغانستان، نیازمند پایان دادن به پشتیبانی از تروریستان از سوی حامیان خارجی آنان است.

او گفته است برای صلح در افغانستان، حامیان خارجی از تروریستان در افغانستان پشتیبانی نکنند.

سفیر هند که در انستیتوت مطالعات استراتیژیک افغانستان در کابل صحبت می‌کرد گفت، گام دیگر برای آوردن صلح در افغانستان، نابودسازی زیرساخت‌هایی می‌باشند که از هراس‌افگنی پشتیبانی می‌کنند. ایران و پاکستان دو کشور همسایه افغانستان است که در هجده سال گذشته از تروریستان حمایت مالی کردند.

برخی از منابع اطلاعتی گفته‌اند که آنان به اسنادی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد ایران و پاکستان برای جنگجویان گروه طالبان جنگ‌افزار می‌دهند تا برضد زیرساخت‌های نظامی و ملکی افغانستان استفاده کنند.

سفیر هند در این باره افزود: صلح پایدار در افغانستان، در گام نخست نیاز به قطع تمامی پشتیبانی خارجی از هراس‌افگنی در افغانستان دارد.

وینی کمار، در بخش دیگر از سخنانش بر مالکیت افغان‌ها در روند صلح افغانستان تأکید کرد: باید یک روند فراگیر صلح باشد که افغان‌ها مالکیت و اداره بر این روند داشته باشند که چگونه مصالحه کنند.

سفیر هند در افغانستان، تأکید کرد دهلی‌نو، گفتگوهای جدی را با واشنگتن دربارۀ صلح افغانستان داشته‌است و از همین‌رو گفتگوهای صلح با طالبان باید سبب شوند تا تروریستان از هیچ جایی در منطقه کار گرفته نتوانند: ما در روند صلح افغانستان با ایالات متحده همکاری کرده‌ایم. ما گفتگوی جدی با ایالات متحده در پیوند با صلح در افغانستان داشته‌ایم. ما از تلاش‌های صلح به رهبری سفیر خلیل‌زاد پشتیبانی می‌کنیم و امیدوار استیم این تلاش‌ها به صلح پایدار در افغانستان بینجامند.

سفیر هند، در پاسخ به این پرسش که آیا برگشت امارت طالبانی در افغانستان در نتیجۀ گفتگوهای صلح به هند قابل تحمل خواهد بود، گفت که استقلال و حاکمیت ارضی به این معناست که مردم نوع حکومتی را انتخاب می‌کنند که آنان می‌خواهند. این دیپلمات هندی، هم‌چنان افزود که هند سه میلیارد دالر به افغانستان کمک کرده‌است. به گفتۀ او هند ۳۵۰پروژه را در سراسر افغانستان -به‌شمول شاهراه‌ها، ساختمان جدید پارلمان و بندها – تمویل کرده‌است.