«تجارت مواد مخدر از افغانستان تهدیدی برای امنیت ملی روسیه و منطقه است»

راه مدنیت: الکسی روگوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، تجارت مواد مخدر از افغانستان را تهدیدی برای امنیت ملی این کشور و منطقه دانسته و خواستار ایجاد ساز و کار موثری در سازمان همکاری شانگ‌های برای مقابله با این تهدید شد.

معاون وزیر خارجه روسیه در بخش چالش‌های جدید و تهدیدات این وزارتخانه گفت: تجارت مواد مخدر از افغانستان یکی از بدترین مشکلات برای امنیت ملی روسیه است. مشکلات که مبارزه با آن هزینه بسیار سنگین دارد.

وی افزود: مواد مخدر نسل جدید ما را تحت تاثیر قرار داده و زندگی صدهاهزار نفر را خراب می‌کند. مواد مخدر سبب تغذیه تروریزم می‌شود که به‌طور فزاینده‌یی در افغانستان فعال است و هدف آن رسیدن به کشورهای آسیای مرکزی می‌باشد.

افغانستان بزرگترین تولیدکننده مواد مخدر در جهان است که در ولایت تحت نفوذ جنگجویان گروه طالبان کشت و تولید می‌شود. قاچاق نیز توسط مافیایی جهانی در بیرون از کشور انجام می‌شود.

به گزارش تاس، روگوف بطور ویژه به افزایش فعالیت گروه تروریستی داعش در افغانستان اشاره کرد.

معاون وزیر خارجه روسیه ادامه داد که اخیراً ماده مخدر در افغانستان به‌طور انبوه تولید می‌شود و به دلیل ارزان‌تر بودن با استقبال مصرف‌کنندگان مواجه شده است.

در حالی که روسیه پیش از این نیز امریکا و ناتو را به نقش داشتن در تجارت مواد مخدر متهم کرده است روگوف اظهار داشت که ترانزیت مواد مخدر از افغانستان به آسیای مرکزی به قوت خود باقی است.

روگوف که در جلسه سازمان هماهنگی شانگ‌های سخن می‌گفت ابراز امیدواری کرد که در این سازمان ساز و کار موثری جهت مبارزه با مواد مخدر ایجاد شود.

وی با تاکید بر اهمیت مشارکت سازمان هماهنگی شانگ‌های گفت: همه کشورهای عضو این سازمان تحت تاثیر قاچاق مواد مخدر در افغانستان قرار دارند و تصریح کرد که از این رو باید تلاش های موثری برای ایجاد مکانیزمی قوی برای جلوگیری از گسترش مواد مخدر افغانستان انجام شود.

روسیه در حالی قاچاق مواد مخدر از افغانستان را تهدیدی برای امنیت ملی خود می‌داند که بر اساس گزارش‌های‌ برخی رسانه‌ها، طالبان در شمال کشور یکی از گروه‌هایی است که در قاچاق و تجارت مواد مخدر به کشورهای آسیای میانه دست دارد.

بسم الله نادری