رییس‌جمهور: من و مردم از کارکرد پولیس رضایت نداریم

راه مدنیت: محمداشرف غنی، رییس‌جمهور که در نشست امنیتی زون سوم امنیتی شهر کابل صحبت می‌کرد گفته است که او از کارکرد نیروی پولیس ملی رضایت ندارد و این نهاد باید اصلاح شود.

ارگ ریاست جمهوری با نشر خبرنامه‌یی گفته است در این نشست چگونگی کارکرد زون سوم امنیتی شهر کابل، مورد بررسی مسوولان امنیتی قرار گرفت.

در این جلسه که در ارگ انجام شد، معین اول وزارت امور داخله، معین ارشد امنیتی، قوماندان امنیه کابل و مسوولان زون سوم امنیتی و آمران حوزه‌های آن زون حضور داشتند، مسوولان زون مذکور گزارش‌شان را در مورد اصلاحات در نهادهای امنیتی، تامین امنیت بهتر مردم و مبارزه با شبکه‌های جرمی به رییس‌جمهور ارائه کردند.

رییس‌جمهور غنی پس از استماع گزارش‌های امنیتی گفت: من و مردم افغانستان از کارکرد پولیس رضایت نداریم و شما تا هنوز نتوانسته‌اید در خصوص مشکلات امنیتی مردم و پایین آوردن سطح جرایم، نتایج قناعت‌بخش را به دست آورید.

رییس‌جمهور به پولیس سه ماه وقت داد تا خود را در زمینۀ تامین بهتر امنیت، مبارزه با فساد و آوردن اصلاحات ثابت سازند و افزود که مشکلات مردم باید به گونه بنیادی حل گردد و مشارکت مردم در تامین امنیت مهم است.

رییس‌جمهور گفت: جرایم در شهر کابل هنوز هم زندگی مردم را تهدید می‌کند و مردم احساس مصونیت نمی‌کنند.

وی افزود که باید در برابر قاچاقبران مواد مخدر، شبکه‌های جرمی و قانون‌شکنان اقدامات جدی صورت گیرد، از قاچاق و فروش مواد مخدر جلوگیری شود و در نهادهای امنیتی تغییرات و اصلاحات اساسی به میان آید.

رییس‌جمهور غنی به مسوولان امنیتی هدایت داد که از مفسدین و فساد جلوگیری جدی نمایند و مبارزه با فساد در هر سطح پولیس شهر کابل باید صورت گیرد و تاکید کرد که یگانه تغییرات و اصلاحات، ایجاد محیط مصون برای مردم است.

در این جلسه رییس‌جمهور خاطرنشان کرده است که پلان امنیتی منظم و همه‌جانبه برای کابل طرح و تحت نظارت جدی عملی شود تا امنیت کامل در کابل تامین گردد.

رییس‌جمهور در اخیر سخنانش با بیان اینکه اصلاحات در پولیس باعث پیشرفت می‌گردد، گفت که کارکرد خوب پولیس باید مورد تقدیر و ستایش قرار گیرد.

رویا حسینی