سرنوشت نامعلوم کار ساخت بند شاه و عروس

راه مدنیت: مژده بهنود، معاون سخنگوی وزارت انرژی و آب گفته است: شرکت ایرانی که مسوولیت ساخت بند شاه و عروس ولسوالی شکردره کابل را دارد، ضمانت‌خط جدید به این وزارت سپرده است که بعد از تایید این ضمانت‌نامه از طرف کمیسیون تدارکات ملی، کار ساخت این بند دوباره آغاز خواهد شد.

کار ساخت بند شاه و عروس، دو‌ ماه قبل زمانی متوقف شد که جواز فعالیت یک‌ بانک ایرانی آرین بانک در کشور ملغی اعلام شد و شرکت قراردادی ایرانی که مسوولیت ساخت این بند را داشت، نتوانست ضمانت‌نامه بانکی خود را تمدید نماید.

بند آب‌گردان و تولید برق آبی شاه و عروس، در ولسوالی شکردره ولایت کابل موقعیت دارد. این بند دارای ظرفیت تولیدی  1,2 MW برق، تامین آب زراعتی برای حدود (3500 – 2700) هکتار زمین زراعتی، ایجاد اشتغال و تهیه آب آشامیدنی برای بخش‌هایی از کابل است.

هزینه این پروژه مبلغ (48.15) میلیون دالر امریکایی بوده که از سوی دولت جمهوری اسلامی افغانستان پرداخت می‌شود. با تکمیل این پروژه (3500) خانواده به صورت مستقیم از مزایای آن بهره‌مند خواهند شد.

به گفته مسوولان وزارت انرژی و آب مشکل عمده در توقف این بند، مشکلاتی بود که در ضمانت بانکی شرکت ایرانی مسوول ساخت این بند وجود داشت.

مسوولان در وزارت انرژی و آب می‌گویند: ۷۲درصد کار این پروژه تکمیل شده و قرار است در چند ماه دیگر، آب‌گیری از این بند شروع شود. این سد ۷۰۸متر ارتفاع دارد که به گفتۀ مقام‌های وزارت انرژی و آب افغانستان تا حالا ۴۶متر آن تکمیل شده است. این سد حدود ۱۰میلیون متر مکعب آب ذخیره می‌کند که از آن جمله ۵میلیون متر مکعب آب آن برای آب‌دهی آب آشامیدنی شهر کابل به مصرف خواهد رسید و هم‌چنین ۱۵۰۰هکتار زمین را نیز آبیاری خواهد کرد.