!اداره هوانوردی ملکی؛ همان آش و همان کاسه

راه مدنیت: اداره مستقل هوانوردی ملکی با نشرنامه‌یی گفته است: قیمت تکت پروازهای داخلی نسبت به گذشته، کاهش پیدا کرده است.

این اداره صبح امروز (15عقرب) با نشر بیانیه‌یی اعلان کرد: نرخ‌های پیشنهادی شرکت‌های داخلی که قبلا به این اداره رسیده بود، پس از بررسی، با در نظرداشت مصارف شرکت‌ها در بخش‌های مختلف و با حضور نمایندگان این شرکت‌ها، بر اساس محاسبه هزینه عملیاتی شرکت‌های هوایی در بخش‌های مختلف، مورد تایید قرار گرفته است.

بر اساس نامه اداره مستقل هوانوردی ملکی، قیمت تکت پروازهای داخلی از پنج الی ده‌درصد کاهش یافته است. در بیانیه این اداره به شرکت‌های هوایی داخلی و تمام شرکت‌های سیاحتی که تکت شرکت‌های هوایی را به‌فروش می‌رسانند، هدایت داده شده تا مطابق با قیمت‌های تعیین‌شده در بخش‌های پروازی عمل نمایند.

از سوی دیگر این نهاد هزینه پروازهای داخلی را به واحد پول امریکا اعلان کرده است در حالی‌که افغانستان واحد پولی مشخص خود را دارد.

در بیانیه اداره هوانوردی ملکی تاکید شده، با شرکت‌های هوایی که از قیمت‌های منظورشده تخلف ورزند، برخورد قانونی می‌شود. همچنین شرکت‌های سیاحتی متخلف حق فروش تکت را از دست داده و شرکت‌های هوایی داخلی موظفند امتیاز فروش تکت آن‌ها را مسدود کنند.

محمد قاسم وفایی‌زاده، رییس اداره مستقل هوانوردی ملکی گفته است: این توافق در نتیجه فیصله هیات رهبری اداره مستقل هوانوردی ملکی با نمایندگان شرکت‌های حمل و نقل هوایی به میان آمده است.

این نرخ‌نامه در حالی از سوی اداره هوانوردی نشر شده است که به گفته شهروندان، تغییر اساسی و مورد نیاز صورت نگرفته است.