کتاب افغانستان و تروریزم؛ بررسی ابعاد حقوقی و امنیت بین‌الملل چاپ شد

راه مدنیت: کتاب «افغانستان و تروریزم؛ بررسی ابعاد حقوقی و امنیت بین‌الملل» اثر سید مهدی منادی؛ تحلیل‌گر امور منطقه‌یی و استاد دانشگاه، امروز دوشنبه 22 دلو اقبال چاپ یافت.

این کتاب که در واقع بررسی تروریزم در بستر تاریخ، حقوق و امنیت بین‌الملل است، از سوی مرکز مطالعات استراتیژیک وزارت امور خارجه به نشر رسیده است.

افغانستان و تروريزم «بررسي ابعاد حقوقي و امنيت بين‌المللي» واکاوی درباره چگونگی ظهور گروه‌های تروریستی از جمله القاعده، طالبان و داعش با تأکید بر انگیزه‌های ایدیالوژیکی آن‌هاست. این اثر شامل شش فصل در ۲۸۰صفحه می‌باشد. موضوعات مورد بحث مندرج در فصل‌های این کتاب به شرح ذیل می‌باشد:

الف) فصل اول: چهارچوب نظری؛ در این فصل به تبیین بنیادهای نظری شکل‌گیری رفتار تروریستی از دیدگاه‌های مختلف پرداخته شده است. در این بخش به نحله‌های فکری غرب و شرق در مورد عوامل و بنیادهای شکل‌گیری تروریزم پرداخته می‌شود.

ب) فصل دوم: القاعده؛ از جهادگرايي تا تروريزم؛ در این فصل به تبیین ظهور تروریزم در قالب مطالعه جهاد و نقش القاعده در افغانستان پرداخته شده است. القاعده و چگونگی شکل‌گیری، ایدیالوژی القاعده، عملکرد و فرایند نفوذ القاعده و… از موضوعات اصلی این فصل می‌باشد.

ج) فصل سوم: تروریزم و تحولات حقوقی امنیت بین‌الملل؛ در این فصل به تأثیر تروریزم در تحولات حقوق بین‌المللی و نقش قواعد حقوقی بین‌المللی در برابر تروریزم پرداخته شده است. پیوستگی مطالعات قواعد حقوقی و امنیت بین‌الملل، اهمیت قواعد حقوقی در راستای مبارزه با تروریزم، قواعد حقوقی مبارزه با تروریزم و… از جمله مباحثی است که در این فصل مورد غور و مطالعه قرار گرفته است.

د) فصل چهارم: نقش تروریزم در تحولات امنیت بین‌المللی؛ در این فصل به تأثیر تروریزم بر مطالعات امنیت بین‌الملل پرداخته شده است. مفهوم امنیت، مرجع امنیت، نقش فرهنگ در تبیین امنیت و… از جمله موضوعاتی است که در این فصل مورد مطالعه واقع قرار گرفته است.

و) فصل پنجم: افغانستان از جهاد تا افراط‌گرایی؛ در این فصل به نقش محرکه‌هایی مانند: هویت‌گرایی، داعیه اسلام سیاسی و … در شکل‌گیری خرده‌گروه‌های اسلام‌گرای افراطی زمان جهاد افغانستان و بعد از آن پرداخته شده است.

ه) فصل ششم: با عنوان افغانستان از اسلام‌گرايي افراطي تا تروريزم و ظهور داعش، به چگونگی ظهور طالبان و داعش در افغانستان پرداخته است. در این فصل مباحث هویت تباری داعش و چگونگی گرایش به‌سمت مافیایی‌شدن گروه‌های تروریستی مطرح شده است. در نهایت به دو سناریوی پیش روی طالبان اشاره شده که اول گرایش به سمت صلح و احیای هویت افغانیت طالبان است و دوم همسویی بیشتر میان طالبان و گروه‌های تروریستی و مافیایی‌شدن رفتار تروریستی است.

در پایان تحت عنوان، خلاصه، پيشنهادها و نتيجه‌گيري پاياني، تلاش به سهل و کوتاه‌سازی مطالب این اثر شده است. به بیان معرفی پشت جلد این کتاب، این اثر کاوشی در چیستی و چگونگی ظهور گروه‌های تروریستی نظیر القاعده، طالبان و داعش در افغانستان و تأثير متقابل آن‌ها بر ابعاد حقوقی و امنیت بین‌المللی است. فرایند تاریخی شکل‌گیری، چگونگی تأثیرگذاری و روایت حال گروه‌های افراطی و تروریستی در افغانستان، سه تصویر روایت‌گر این کتاب‌اند. در امتداد این سه تصویر، علاقه‌مندان مطالعۀ تاریخی فرایند شکل‌گیری افراط‎گرایی و تروریزم، مطالعه چگونگی ارتباط تروریزم با حقوق و امنیت بین‌الملل و در نهایت علاقمندان نسل دوم و سوم افراط‌گرایی که به تروریزم گرایش یافته‌اند، مطالب خواندنی در این اثر می‌یابند.

این اثر در طول هفت‌سال، در قالب تزیس و منبع درسی برای درس تروریزم و امنیت بین‌الملل مورد مداقه قرار گرفته که حالا در قالب کتاب اقبال چاپ یافته است. مخاطب اصلی این اثر بیشتر محصلان و پژوهشگران تروریزم و امنیت بوده است. با این وجود علاقه‌مندان تاریخ این عرصه نیز می‌توانند از این اثر بهره ببرند.