سارقانی که با استفاده از تفنگچۀ پلاستیکی دزدی می‌کردند

راه مدنیت: وزارت امور داخله از بازداشت هفت دزد حرفوی از ولایات‌های بلخ و هرات خبر داده و گفت: این وزارت در بخش مبارزه با جرایم جنایی برنامه‌های جدی روی دست دارد.

وزارت امور داخله با نشر خبرنامه‌یی می‌گوید: پولیس ولایت بلخ، یک گروه چهارنفری سارقان حرفوی مسلح را بازداشت کرده است که در چندین قضیه دزدی اموال مردم در مربوطات شهر مزار نقش داشتند.

در خبرنامه آمده است که این گروه سارقان مسلح با استفاده از موترسایکل، در مربوطات شهر مزار، سرقت‌های مسلحانه را سازماندهی می‌کردند که سرانجام در یک عملیات اوپراتیفی از شهر مزار، بازداشت شدند. از نزد این گروه سارقان، دو میل سلاح تفنگچه و دو عراده موترسایکل نیز به‌ دست آمده است.

خبرنامه می‌افزاید: همچنان، منسوبان پولیس ولایت هرات، یک گروه سه نفری دزدان را از مربوطات حوزه چهارم شهر هرات بازداشت کرده‌اند.

این گروه سارقان با استفاده از تفنگچه پلاستیکی مردم را تهدید کرده و اموال قیمتی آنان را می‌دزدیدند. این گروه، در تحقیقات ابتدایی، در انجام 10 قضیه سرقت در مربوطات حوزه چهارم شهر هرات، اعتراف نموده‌اند.

ولایات هرات، بلخ، ننگرهار و کابل از جمله ولایاتی استند که از دوسال به این سو جرایم جنایی در آن‌ها افزایش یافته است و دزدان با استفاده از سلاح‌های غیر قانونی بسیاری از شهروندان این ولایات را ایستاد کرده و اموال‌شان را خودشان می‌بردند.