سرمایه‌گذاری ۹۹ میلیون دالری بانک جهانی در بخش تامین انرژی برق و گاز

راه مدنیت: بانک جهانی بانشر اعلامیه‌یی از کمک ۹۸.۸ میلیون دالری برای تضمین دو سرمایه‌گذاری خصوصی در بخش انرژی، تامین قرضه و فراهم‌سازی امکانات برای تجهیزات مورد نیاز دو پروژه تولید انرژی برق از گاز طبیعی در افغانستان خبر داده است.

هینری کرالی، رییس بانک جهانی در افغانستان این سرمایه‌گذاری را یک گام بزرگ در راستای توسعه اقتصاد افغانستان توصیف کرده و افزود: ایجاد تسهیلات در بخش انرژی برق سبب رشد اقتصاد می‌شود، در نتیجه اشتغال افزایش یافته و فقر از بین می‌رود.

افغانستان از جمله کشورهای منطقه است که تاهنوز بخش زیادی از انرژی برق مورد استفاده شهروندان را از کشورهای آسیای میانه وارد می‌کند و در بخش استخراج گاز نیز هیچ سرمایه‌گذاری نکرده است.

آقای کرالی همچنین گفت: بانک جهانی برای تطبیق و ختم این پروژه با دولت افغانستان به شکل دوام‌دار همکاری خواهد کرد. بانک جهانی یکی از نهادهای بین‌المللی است که از هجده‌سال پیش به این‌سو در کنار حکومت افغانستان در بخش‌های گوناگون سرمایه‌گذاری کرده یا از سرمایه‌گذاری حکومت افغانستان حمایت مالی کرده است.

این کمک مالی بانک جهانی، در پروژه‌های تولید انرژی برق از گاز طبیعی شبرغان و تولید انرژی برق گازی مزارشریف، فراهم‌سازی ابزار و تجهیزات مورد نیاز برق از سوی شرکت برق‌رسانی (برشنا)، مدیریت خطرات احتمالی در برابر شرکت برشنا و برخی پروژه‌های دیگر سرمایه‌گذاری خواهد شد.

مسوولان در حکومت محمداشرف غنی از سرمایه‌گذاری بانک جهانی در شمال کشور استقبال کرده و گفته‌اند که این کمک‌ها، به افغانستان برای رشد و توسعه اقتصادی کمک می‌کند.