رییس شفاخانه غزنی: ۱۸زخمی شامل ۱۳دختر و ۵ پسر به این مرکز منتقل شده‌اند

راه مدنیت: از اثر انفجار یک بم در داخل یک صنف آموزشی در دانشگاه ولایت غزنی نزدیک به بیست دانشجو به شمول دانشجویان دختر زخمی شده‌اند. گفته می‌شود این انفجار در داخل یک صنف آموزشی زبان و ادبیات رخ‌داده است.
احمد خان سیرت، سخنگوی پولیس غزنی با تایید این رویداد تروریستی گفت: انفجار در داخل صنف رخ‌ داده و از شمار دقیق تلفات هنوز اطلاعات دقیق در دست نیست. شماری از دانشجویان این دانشگاه به خبرنگار روزنامه راه مدنیت گفتند: انفجار در منزل سوم و در ساعت درسی زبان پشتو رخ‌ داده است.
این دانشجویان که نخواستند از آنان نام گرفته شود اظهار داشته‌اند که پنج دانشجو در این رویداد کشته شده‌اند. اما مقامات امنیتی غزنی تاهنوز آمار کشته‌شده‌ها را تایید نکرده‌اند. بیشتر قربانیان این حادثه دختران هستند
باز محمد همت، رییس شفاخانه غزنی در یک نشست خبری گفت که ۱۸ زخمی شامل ۱۳دختر و ۵پسر به این شفاخانه منتقل شده‌اند. اما او افزود تاکنون جسدی به این شفاخانه منتقل نشده است.