مورخ شهیر و پاسدار تاریخ

میر‌ غلام‌محمد‌ غبار؛ روزنامه‌نگار و آزادی‌خواۀ معروف سیاسی تاریخ معاصر ماست. غبار پسر میرزا میر محبوب‌خان در سال ۱٢٧۶ شمسی تولد شده است. تحصیلات‌اش خصوصی و مطالعات‌اش بیشتر در رشته‌‌های تاریخ، ادب، فلسفه، اجتماعیات و امثال آن بوده است. روزهای جوانی‌اش مصادف با زمانی بود که در افغانستان مقدمات یک تحول اجتماعی آهسته آهسته پدیدار … Continue reading مورخ شهیر و پاسدار تاریخ