امضای تفاهم‌نامۀ پروژۀ انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت ازبکستان

راه مدنیت: تفاهمنامۀ انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت ازبکستان به افغانستان میان سرپرست وزارت مالیه، بانک انکشاف آسیائی و شرکت برق رسانی برشنا به امضاء رسید. مسوولان در وزارت مالیه و شرکت برشنا می‌گویند: با تکمیل این پروژه بخش از کمبود انرژی برق در کشور حل خواهد شد.

هزینه انتقال لین برق متذکره ۱۲۰ میلیون دالر امریکایی می باشد که مبلغ ۱۱۰ میلیون دالر آن از طرف بانک انکشاف آسیایی بطور بلاعوض و متباقی مبلغ ۱۰ میلیون دالر آن از سوی حکومت افغانستان (در بخش های استملاک املاک و تامین امنیت) پرداخته می‌شود که قرار است این پروژه در مدت دو سال به پایۀ اکمال برسد.

این تفاهمنامه میان محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه و مشاور ارشد مقام عالی ریاست جمهوری در امور زیربناء با لی ژانگ، متخصص ارشد سکتورانرژی بانک انکشاف آسیائی و رییس شرکت برشنا به امضا رسیده است.

سرپرست وزارت مالیه ضمن تشکری از متخصص ارشد سکتور انرژی بانک متذکره  بخاطر ارائه معلومات جامع در مورد پروژه نامبرده، گفت که انتقال لین برق متذکره تا حد زیادی مشکلات مردم را از نگاه انرژی مرفوع خواهد ساخت.

محمد همایون قیومی، سرپرست وزارت مالیه گفت: انتقال لین برق متذکره تا حد زیادی مشکلات مردم را از نگاه انرژی مرفوع خواهد کرد. بر اساس آمارهای ریاست برشنا؛ تنها در ولایت کابل ۲۵۰ تا ۳۰۰ میگاوات برق کمبود دارد. کمبود برق در کابل و شماری دیگر از کلانشهرها، باعث می‌شود که در فصل زمستان و تابستان، پرچوی‌های برق افزایش یابد.

افغانستان نزدیک به ۷۰ درصد برق مورد نیازش را از ترکمنستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان وارد می‌کند. نزدیک به ۳۰ درصد برق مورد نیاز کشور از تولیدات داخلی تامین می‌شود.آمارهای ریاست برشنا و نشان می‌دهد که سالانه به ارزش ۲۲۰ میلیون الی ۲۷۰ میلیون دالر برق از کشورهای ایران، ازبکستان، تاجیکستان و ترکمنستان خریداری می‌شود.