بانوی ۲۴ ساله فرانسوی «دوشیزه جهان» شد

ایریس میتناره دختر ۲۴ ساله فرانسوی در رقابت در برابر بیش از ۸۰ دختر دیگر از سراسر جهان پیروز گردید و لقب زیباترین دوشیزه جهان در سال ۲۰۱۷ را گرفت.

 این دانشجوی رشتۀ طب دندان و در حال حاضر همچنان  دارندۀ لقب «زیباترین بانوی فرانسه» در برنامۀ رقابت زیبایی در میان زنان جهان در فلیپین، لقب زیباترین دوشیزه جهان را گرفت.

ایریس میتناره از شهر لیل در شمال فرانسه در مانیلا پایتخت فلیپین، در مسابقات زیبایی در برابر ۸۵ دختر دیگر از سراسر جهان اشتراک کرد و جانشین پیا ورتسبَخ؛ دختر جوان آلمانی فلیپینی‌تبار گردید.

میتیناره حین اشتراک در این مسابقات گفت که کشورها حق دارند مرزهای خود را در برابر پناه‌جویان باز بگذارند و یا هم ببندند، اما به گفته او کشورهای اروپایی مثل فرانسه تصمیم گرفتند که مرزهای خود را بر روی پناهجویان باز گذاشته و آنان را با آغوش باز بپذیرند. او قبل از ورود به دور نهایی این مسابقات افزود:« مرزهای باز برای ما اجازه می دهد تا با جهان بیرون از مرزهای خود آشنا شویم.»

مسابقات گزینش دوشیزه زیبای جهان برای ۶۵ بار برگزار گردیده است.