آلودگی صوتی وحشتناک!

نبود فرهنگ استفاده از وسايل مدرن در وضعيتی كه ما وارد دنيای متمدن می‎شويم، دشواری‎های بسياری را خلق نموده است.

به‎طور قطع، شما نيز هر از گاهی در هر موقعيت از شهر، با صدای بلند هارن موتر مواجه شده‌ايد كه طنين صدای ناهنجار آن، تا مدت‎ها پرده‎‌های گوش‌تان را آزار داده است. به‌همين سان، تمامی ما بارها شاهد بوده‌ايم كه چه بسيار مردان و زنان سالمند، مادران باردار، كودكان معصوم و حتا بيماران خفته بر تخت شفاخانه‎ها، از صداي ناگهاني هارن ممتد موترها، آژير نابه‌جاي موترهاي پوليس كه مي‎خواهند با تيزرفتاري، بي‌موجب، از ديگران سبقت گيرند و ساير آلودگي‌هاي صوتي دچار آسيب‌هاي فراوان روحي و جسمي شده‌اند. بگذريم از اين‌كه صداي وحشت‌ناك موسيقي كه از بلندگوهاي هوتل‌ها، مراكز فروش سي‌دي و كاست و… تا چه اندازه آزاردهنده است.

امروز، در نبود فرهنگ و ادب استفاده از وسايل مدرن، آسيب‎هاي جانبي آن در جامعۀ ما غير قابل شمارش است. اين صداهاي ناهنجار و آزاردهنده، در طول ايام سال يكي از ويژگي‌هاي بارز كلان‌شهرهاي كشور شده و با ورود تكنالوژي‎هاي جديد، فرهنگ استفاده از آن هيچ‎گاه به سراغ برخي از صاحبان موترها نيامده است!

امروز در كنار آلودگي‌هاي محيط زيست بحران‌زا، خصوصن آلودگي هوا، آلودگي صوتي نيز به يكي از معضلات عمده براي مردم تبديل شده و اگر روزي از آسمان كم‌بركت امروزي، باران و برف ببارد و آلودگي هوا به حداقل برسد، آلودگي صوتي ناشي از هارن موترها و صداي موسيقي به حداكثر مي‌رسد.

آلودگي صوتي به‌خصوص در شهر كابل به حدي است كه هركسي اگر به شكل طولاني‌مدت در مناطق مختلف شهري رفت و آمد كند، بدون شك از هجوم اين صداهاي ناهنجار گيج شده و سلامت قلب او به‌خطر خواهد افتاد. متاسفانه در اين زمينه هيچ قانون و مقرراتي وجود ندارد؛ زيرا در كشور ما اهميت مراقبت از اعصاب مردم، همانند مراقبت از ساير بخش‎هاي زندگي آنان، مورد توجه قرار نمي‌گيرد و اگر به دقت بينديشيم، اكنون در يك دنياي وانفسي قرار داريم كه هركسي به فكر سود و سياست خويش مي‎باشد. شايد كم‎تر كسي از ارگان‎هاي مربوط و مسوولان محترم به فكرشان افتاده باشد كه آلودگي‎هاي صوتي تا چه اندازه بر روان مردم ضرر وارد مي‎كند. این در حالي است كه طبق استندردهاي رايج در زندگي شهري، ايجاد آرامش محيط در سطح شهرهاي پرترافيك نيازمند فرهنگ شهروندي و قوانين حقوقي است. بنابراین، مراجع قانونگذاري مي‌توانند با استفاده از قوانين موجود در بسياري از كشورها، قوانين مفيدي در اين زمينه تصويب کنند.

از سوي ديگر، نهادهاي فرهنگي و دستگاه‌هاي تبليغي كشور مو‌ظف‌اند تا در خصوص ترويج فرهنگ استفادۀ درست از وسايط نقليه و ابزار آلات مدرن، فرهنگ استفاده از آن را براي مردم ترويج و توجيه کنند.

در نهايت، آن‌چه بسيار با اهميت است؛ اين‌كه علاوه بر تمام دستگاه‌هاي قانونگذاري و اجرايي، همه شهروندان وظيفه دارند که نسبت به تقويت عوامل آرام‌كنندۀ محيط و آرامش‌بخش براي افراد ساكن در شهرهاي پرتردد، تلاش گسترده‌یي انجام دهند؛ زيرا همان‎گونه كه محيط آرام قريه‎ها باعث آرامش روح و روان مي‌شود و تمام آرامش حضور در محيط بي‌سروصدا را حتمن تجربه كرده‌ايم؛ بايد يقين كنيم كه حضور در محيط پرسروصدا بر آرامش روح و روان و جسم تمام ما تاثير منفي مي‌گذارد. اگرچه چند صباحي نخواهيم يا متوجه ويران‌گري اين نوع آلودگي نشويم.