شب‌های گندیده‎ کابل!

حال و هوای شهری که پایتخت ما شده، ناگفته پیداست و آلودگی بیش از حدی‎که همه روزه از فضای آن فریاد می‎زند، نفس‎های ساکنان ستم کشیده اش را بند می‎آورد.
با این حال، ساکنان پایتخت با دود و دم مرگ آفرین آن عادت کرده و روزهای گرم و هوای سنگین آن را تحمل می‎‌کنند. اما شب‎های پایتخت هوای بس نامطبوع‎تری دارد و تحمل آن دل و دماغ هر شب‎گردی را می‎آزارد. گاهی اگر گذر تان به مناطق مختلف شهر افتاده باشد خواهی فهمید که بوی زباله‎های شهری و بوی آب‎های گندیده‎ی جوی کنار خیابان‎ها چنان شمال خوشگوار کابل را در هرم نفس‎هایش می‎پیچد و شم بدی و مشمئز کننده به آن می‎دهد که گویا در یک مرکز جمع آوری زباله نفس می‎کشید.
گویا اینجا دیگر جایی برای نفس کشیدن نیست و تجمع زباله‎ها در هوای گرم تابستانی، مجال تنفس را از ساکنان پایتخت گرفته؛ پایتختی‎که از یک سو گرفتار بی مسئولیتی شهرداران و شهریاران شده و از جانبی هم در چنگ شهروندان بی خاصیت و آداب غیرمدنی آن گرفتار آمده است. تراکم جمعیت و سرازیر شدن بی رویه‎ی نفوس که جای خود دارد و مشکل مضاعفی است برای این شهر فلاکت کشیده.
وقتی در دل شب و در تاریکی کوچه‎ها و خیابان‎های کابل قدم برداشته یا با آرامی نسبی شهر رانندگی کنید، به خوبی تمام مصیبتی را که بر این شهر از ناحیه‎ی دو جانب دولت و ملت تحمیل شده است، درک خواهی کرد. اما آیا شهردار و شهریاران محترم یا شهروندان و ساکنان آن نیز گاهی در چنین حال و هوایی، در شهر گشت و گذاری داشته و با چنین حالتی برخورده‌اند؟ به یقین اگر مسوولان امر در چنین فضایی قرار نگرفته باشند، مردم با این وضعیت آشنایی داشته و با آن مواجه شده اند.
در چنین حالتی، آیا تدبیری لازم نیست تا نهضتی برای پاکسازی پایتخت آغاز شود. زیرا این شهر همواره میزبان سیاست‎مداران منطقه و جهان است و حال و هوایش همانند چهره و نمای آن بیانگر عزت ملی و کارکرد دولت است. شکی نیست که پایتخت پاکیزه و شهر روشن یکی از نشانه‎های مدرنیته و مدنیت در پایتخت است، ولی متأسفانه که شهر تاریک و هوای آلوده و متعفن پایتخت ما تصویر متضاد با این ارزش‎ها را نشان می‎دهد.
بنابراین، راهکاری باید ساخت تا آلودگی روز افزون شهر که شب و روز پایتخت را طاقت‎فرسا نموده، از بین برد. بدون شک این امر زمانی میسر خواهد شد که ملت و دولت در یک برنامه‎ی فراگیر و همگانی برای پاکیزگی شهر مشارکت داشته باشند. بی خیالی و بی مبالاتی شهروندان، بی مسئولیتی کارگزاران و بی نظمی و نبود انضباط لازم در رفتار شهروندی و شهریاری از جمله عواملی اند که چنین وضعیت ناگواری را رقم زده است.