دلقک نمایش‌نامه‌ها

تشکیل حکومت وحدت ملی برای یک تعداد از شخصیت‌های بی‌مصرف و بیکار منبع خیر گردید و در سایۀ این خیر شرایطی برای آن‌ها فراهم شد که با استفاده از آن بتوانند برای خود زمینه مصرف سیاسی و شخصیتی پیدا کنند و چند روزی از بیکاری و انزوای سیاسی بیرون آیند.

از میان فراوان آدم‌هایی که با سرنوشت نامعلوم و فعالیت‌های موهوم مواجه بود، یکی هم جناب احمدضیا مسعود می‌باشد که از برکت نام و نشان برادرش و به یمن مخالفت‌های عرق‌ریزانه داکتر صاحب عبدالله، در مرحلۀ دوم رقابت‌های انتخاباتی در تیم تحول و تداوم جایگاه و پایگاه یافت.

هرچند ایشان منتظر کسب امتیازهای خیلی بیشتر بود تا به عنوان نمایندۀ قوم تاجیک در این تیم، جایگاه برجسته‌تر و امکانات بیشتر داشته باشد، اما تقدیر به گونۀ دیگر رقم خورد و با پیوستن تیم داکتر صاحب عبدالله به دولت، توقع و خواسته‌های احمدضیا مسعود دو نیم شد. نیم اولش از دایره حکومت بیرون افتاد و نیم دومش که چندان مهم نبود، به عنوان نماینده فوق‌العاده دولت در امور حکومت‌داری خوب، در بدنۀ دولت وحدت ملی مثل یک وصلۀ ناجور آویزان و سرگردان ماند که به دلیل  همین سرگردانی بیشترینه اوقات مبارک ایشان در محافل و مجالس نمایشی و فرمایشی به مصرف می‌رسد و در هنگام سخنرانی در امور هرچیزی اظهار تخصص می‌نماید.

مثلن در سمینار آب، جناب ایشان به عنوان متخصص آب اظهار نظر می‌فرماید و همین گونه در امور امنیتی و جنگی به عنوان محور خیزش و بسیج مجاهدین عرض حضور می‌فرماید و در امور بهبود نظام اداری، نماینده فوق‌العاده دولت در این امور تشریف دارد.

متاسفانه تا هنوز کسی و مرجعی نیست که از جناب ایشان سوال نماید، دستاوردهای دفتر ایشان در امور حکومت‌داری خوب چه است و اصولن تا حالا چه اقدام‌های عملی را در راستای حکومت‌داری خوب به انجام رسانده است و آنچه را که از معایب نظام حکومت‌داری موجود بر شمرده است کدام‌اند؟

چیزی را که تا هنوز مردم از ایشان دیده است، قطار موترهای زره و محافظانی است که در هنگام عبور از جاده‌های کابل، باعث بندش جریان ترافیک و تلف اوقات مردم می‌گردد به طور مثال بارها دیده شده است که ایشان از مقرشان تا به قصبه با ۱۶ موتر اسکورت و تعقیبی رفت و شد می‌کند. همین گونه کسانی که به شبکه‌ها و رسانه‌های تصویری دست‌رسی دارند، عکس‌های یادگاری و سخنرانی‌های اندیشه‌برانگیز از ایشان می‌بینند و می‌شنوند که هیچ تاثیری در بهبود حکومت‌داری خوب و شناسایی عوامل حکومت‌داری بد ندارند.

از این رو، با توجه به کارها، عکس‌های یادگاری، سخنرانی‌های نمایشی و سفرهای ولایتی جناب احمدضیا مسعود، چنین برداشت می‌شود اداره‌یی که ایشان مسوولیت آن را بر عهده دارند، یکی از انتزاعی‌ترین اداره‌های جدیدالتاسیس می‌باشد که به غیر از فراهم‌آوری شرایط کار برای یک تعداد شهروندان بیکار، هیچ معنا و مفهوم دیگری را برنمی‌تاباند.

البته جناب رییس‌جمهور و خود جناب احمدضیا مسعود نیز به خوبی می‌دانند که نمایند فوق‌العاده دولت در امور حکومت‌داری خوب، شبیه یک ناخن ششم در بدنۀ نظام اداری حکومت می‌باشد که هیچ گرهی را نمی‌تواند از مشکل‌های اداری حکومت باز نماید، اما ناگزیری‌های سیاسی سبب گردیده که چنین وصلۀ ناجور در بدنۀ حکومت قابل تحمل گردد و جناب احمدضیا مسعود سرگرم عکس گرفتن‌ها و سخنرانی‌های یادگاری باشد. تا باد چنین باشد.

نویسنده: عبدالله بیژن