اسپنتا شاهد است!

داکتر اسپنتا دو روز قبل در نشستی گفته است که حکومت وحدت ملی مشروعیت دموکراتیک خود را از دست داده است. وی نکات دیگری را در پیوند به مسایل طالبان و داعش نیز بیان کرده است.

آقای اسپنتا به حیث یک چهره اکادمیک به خوبی می‌داند  که مبنای مشروعیت حکومت برگرفته شده از آرای  مردم است. وی که خود مدتی رهبری وزارت خارجه و مسوول در شورای امنیت ملی بود، از خود یک کشور در حال انزوا را به میراث گذاشت.

اکنون حکومت وحدت ملی در عرصه سیاست خارجی با موفقیت‌های زیادی همراه است. اجماع قوی جامعه جهانی درباره افغانستان بی‌نظیر می‌باشد. نمونه آن را می‌توان در نشست‌های بروکسل و وارسا به خوبی مشاهده کرد.

به غیر از پاکستان تمام کشورهای منطقه و جهان هم اکنون همسو با حکومت وحدت ملی می‌باشند. این همه طی دو سال سیاست درست خارجی نصیب مردم و حکومت وحدت ملی شده است.

آقای اسپنتا گفته است که حکومت از طالبان قباحت‌زدایی می‌کند. آقای اسپنتا خود شاهد است که فرهنگ قباحت‌زدایی وقتی شروع شد که جناب  ایشان مسوولیت مهم در شورای امنیت ملی کشور را داشت و خود همه روزه زیر سندهای رهایی طالبان از بگرام امضا می‌کرد.

وی به خوبی به یاد دارد که در زمان چه کسی یک دوکاندار به نام رهبر ارشد طالبان در کابل پذیرایی شد و آقای اسپنتا به حیث مهمان‌دار از آن استقبال می‌کرد.

در زمان ایشان دفتر طالبان در قطر باز شد. عملن یک سفارت موازی در کنار سفارت افغانستان ایجاد گردید، اما حکومت وقت هیچ‌گاه صدای اعتراض خود را بلند نکرد.

حکومت دوران آقای سپنتا  اصطلاح «برادران ناراضی» را رایج کرد و همین امر سبب شد تا مردم نسبت به نگاه حکومت وقت با شک و تردید ببینند.

حکومت وحدت ملی بیش از هر زمان دیگر، سیاست‌اش در برابر جنگ و صلح روشن است. در سال جاری حداقل در ۱۵ ولایت کشور نیروهای امنیتی در برابر طالبان رزمیدند. در هیچ وقت به این اندازه  سیاست حکومت در برابر طالبان واضح نبوده است. درباره صلح نیز حکومت با شفافیت تمام از صلح بین‌الافغانی استقبال و به موفقیت‌هایی هم دست یافته است.

آقای اسپنتا در همان نشست برای هزاره‌ها اشک تمساح ریخته و درباره برق بامیان گپ می‌زند. وی گفته است: دولت می‌تواند به خواست مردم مسیر لین را تغییر دهد. همه می‌دانند که پروسه برق بامیان در زمان حکومت آقای کرزی نهایی شد. در آن زمان آقای اسپنتا عقل کل همان حکومت بود. آن روز چطور به‌یاد هزاره‌ها نیفتاد؟

همه به‌یاد دارند که آقای اسپنتا داکتر لطیف نظری؛ کارمند وقت وزارت خارجه را بابت ارسال یک ایمیل گلایه‌آمیز مدت هفت روز زندانی کرد و بعد به اثر وساطت مرحوم قسیم اخگر وی از بند رها شد. و همه شاهد است که جناب اسپنتا از ضیافت سفارت ایران با چه محتوایی بیرون شده بود؟

با این همه خوب است که حداقل شخصیت‌های به اصطلاح آکادمیک در صبحت‌های خود اخلاق و ارزش‌های یک سیاست‌مدار ارزش‌گرا را در نظر داشته باشد و برای دست‌یابی به مقام و چوکی تمام اصول خود را زیر پا نکند. مردم شاهد است که سیاست‌مداران چه می‌کنند؟ و تاریخ درباره کارکرد همه قضاوت خواهد کرد.

ارسالی از یک شهروند شاهد