به افتخار لوی څارنوال

یکی از مهم‌ترین نمادهای متروک ملی افغانستان قصۀ کاوۀ آهنگر و درفش کاویانی‌ست. درفشی ‌که با چرم یک آهنگر تبدیل به پرچم عدالت‌خواهی شد و قرن‌ها در هر گوشۀ این ملک با هر بهار برافراشته می‌شد و گرامی داشته می‌شد. سال‌های بی‌نظمی جنگ‌های داخلی در هر گوشه این خاک، صدها ضحاک را بر شانه‌های مردم استوار کرد. هر قومندان با چهار تفنگ و ده اجیر، بی‌هیچ سواد و آدابی، ارباب جان و مال مردم شد. سال‌های حکومت کرزی بدتر از سال‌های مجاهدین، دزدها را قدرت‌مند ساخت. دزدهایی‌که خود قانون بودند. قاضی و دادستان و پولیس را لت می‌کردند و زور هیچ کس به آنان نمی‌رسید.

اولین وعدۀ رییس‌جمهوری تازه و دولت وحدت ملی، رسیدگی به این مشکل و پایان دورۀ قلدری و گردنه‌گیری بود. به این خاطر جنرال دوستم؛ معاون اول رییس‌جمهوری به عنوان مسوول درجه یک مبارزه با زورگیری منصوب شد. فرید حمیدی که محبوب روشنفکران بود، به عنوان دادستان کل تعیین شد. در قضا تغییرات جدی صورت گرفت. امید در دل مردم زنده شد که دیگر زورگویان پناهی نخواهند داشت. از سربازان دروازه‌های کابل که بپرسی می‌گویند زورشان نمی‌رسد تا یک موتر مشکوک را نگه می‌دارند قومندانی از راه می‌رسد و آن‌ها را به چوپ می‌بندد. سربازان داخل شهری نمی‌توانند موترهای قومندان‌ها را از وسط سرک ایستاد شدن یا زورگویی منع کنند. خیلی دیر نگذشته است از روزی که یک وکیل پارلمان پولیسی را در چوک دهمزنگ کشت. خیلی دیر نگذشته است از روزی که عباس دالر، شاعری را زیر لت و کوب غرق خون کرد. خیلی دیر نگذشته است از قدرت‌نمایی ملا تره‌خیل و فلانی‌خان و فلانی‌خان در شرق و شمال کابل. در همین چند روز گذشته، ویدیوی تکان‌دهنده از جنرال جرات پخش شد که پولیسی را زیر پا گرفته است. مردم در قندز برای این به طالبان رغبت نشان می‌دهند که قومندان‌های دولت بر آن‌ها ظلم می‌کنند. آن‌ها می‌گویند موسیقی نمی‌شنویم، دخترها را مکتب نمی‌فرستیم به جهنم اما دختر و بچه و مال و ناموس ما امن است.

اقدام اخیر دادستان کل افغانستان در ممنوع‌الخروج کردن و به حالت تعلیق در آوردن کامران علیزایی؛ رییس شورای ولایتی هرات جرقه‌یی تازه از دورانی تازه است. آقای دادستان نه تنها باید وظیفه او را به حالت تعلیق در می‌آورد؛ بل باید حکم دستگیری‌اش را صادر می‌کرد. مردم با تمام وجود از دادستانی حمایت می‌کنند. باید دیگر هیچ کسی جرات نکند خود را در جای قانون بگذارد. باید راه زورگویی و زورگیری بسته شود. اگر همین‌طور چهار یا پنج زورمند دیگر هم دستگیر شود، دیگر مجال قدرت‌نمایی برای کسی نمی‌ماند. به همین شکل باید جنرال جرات هم دستگیر شود. باید همه به شمول رییس‌جمهوری تا وزرا، جنرال‌ها و وکلا؛ خود را در مقابل قانون مصوون ندانند. آقای دادستان ما از تو شکرگزاریم و با تمام وجود با همه مردم ستم‌دیدۀ افغانستان از تو و اقداماتت حمایت می‌کنیم. لطفن قوی باش، تن به زور نده و اگر کسی تو را تهدید کند، استعفا بده. برای همین آزادی‌ات، مردم تو را دوست دارند و امیدهای خلق بسیاری به تو بسته شده است. لطفن ما را ناامید مکن. تو آخرین امید این مردمی. تو آخرین دریچه برای عدالتی. اراده‌یی که تو را دادستان مردم ساخته، امانت دادها و بیدادهای بسیاری را  نیز بر شانه تو نهاده است. آقای دادستان بساط این هرزه‌گان و لوچکان را جمع کن لطفن. ما با همه وجود با توییم و تنهایت نمی‌گذاریم.