وزیر احیا و انکشاف دهات: ولایت‌های دایکندی، بامیان، فراه، پکتیکا، غزنی و وردک در دولت پیشین کمتر توسعه یافته بود

وزارت احیا و انکشاف دهات، در بین وزارت‌خانه‌های کشور در سال مالی گذشته، بیشترین بودجه انکشافی خود را مصرف کرده بود.

نصیر احمد دُرانی، وزیر احیا و انکشاف دهات اظهار می‌کند که در دولت پیشین (کرزی) ولایت‌های دایکندی، بامیان، فراه، پکتیکا، غزنی و میدان وردک توسعه کمتری یافته و برنامه‌ها نامتوازن بوده است.

آقای دُرانی روز یکشنبه در نشستی خبری گفت که این وزارت در تلاش است به ولایت‌هایی که در سال‌های گذشته کمتر توجه شده است، بیشتر خدمات ارایه کند.

او علاوه کرد که وضعیت برخی از ولایت‌ها نشان می‌دهد که توسعه به صورت متوازن صورت نگرفته و بسیار مشهود است و باید تلاش شود که انکشافی متوازن صورت گیرد.

وی همچنین اشاره کرد برخی از ولسوالی‌ها که وکیل یا نماینده در شورای ملی دارد از پروژه‌های توسعه‌یی وزارت بیشتر نسبت به سایر روستاها و ولسوالی‌ها بهره‌مند می‌شود.

گفتنی است که ولایت‌های بامیان و دایکندی از بین ولایت‌هایی که کمتر توسعه یافته است، طی ۱۳ سال سال دولت کرزی با وجود داشتن امنیت مناسب، توجهی به آنان صورت نگرفته است.

ولایت دایکندی در مدت حکومت‌های قبل حتا یک متر سرک اسفالت هم نداشت. مکتب‌ها در وضعیت بدی قرار داشت، میدان هوایی وجود نداشت و خدمات صحی نیز به آسانی صورت نمی‌گرفت.

وزیر احیا و انکشاف دهات اما خاطرنشان کرد، اکنون ولایت‌های دایکندی و بامیان با تلاش‌های «تبعیض مثبت» این وزارت به حد متوازن رسیده، اما دیگر ولایت‌های ذکر شده، به دلیل ناامنی هنوز کمتر توسعه یافته است.

آقای درانی همچنین گفت که در ولایت غزنی تاکنون برای روستاهایی که برنامه‌های توسعه‌یی در نظر گرفته شده است، به ازای هر نفر ۱۳۰ دالر مصرف شده که این مقدار شامل حدود ۷ ولسوالی ناامن نمی‌شود.

وزارت احیا و انکشاف دهات، شاخص توسعه ولایت‌ها را ۱۱۸ دالر به ازای هر شهروند روستا تعیین کرده است.

وزارت احیا و انکشاف دهات روز یکشنبه نیز ۳۲ پروژه انکشافی را به ارزش ۳۱۷ میلیون افغانی با شوراهای انکشافی روستاها و تعدادی شرکت خصوصی به امضا رساند.

پروژه‌های قراردادشده شامل شبکه آبرسانی، دیوار استنادی و کانال آبیاری می‌شود که در ولایت‌های لوگر، پروان، کندز، ننگرهار، کاپیسا، فراه، نورستان، هرات، پنجشیر، بامیان و دایکندی تطبیق خواهند شد.

نصیر احمد درانی پیش از امضای این پروژه‌ها گفت که با تطبیق این پروژه‌ها ۲۱ هزار روز کاری برای باشندگان محل ایجاد می‌شود و ۱۴۵ هزار تن به صورت مستقیم مستفید خواهند شد.

آقای درانی همچنین در این نشست روی کیفیت و پالیسی پروژه‌ها تاکید کرد و از قراردادی‌ها خواست که وظایف‌شان را در قبال پروژه به نحو احسن انجام دهند.

احمدالله؛ عضو شورای انکشافی یکی از قریه‌ها، توجه دولت به روستاها را مفید خواند و گفت که توسعه روستاها باعث می‌شود که مانع مهاجرت از روستاها به شهر می‌شود.

او همچنین به تولیدهای زراعتی روستاها اشاره کرد و افزود: روستاییان می‌توانند با برنامه‌ریزی که دولت برایشان می‌کند در توسعه و رشد اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کنند.

به گفته وزیر احیا و انکشاف دهات، حدود ۳۵ هزار شورای انکشافی در کل کشور وجود دارد که پروژه‌های این وزارت را پیش می‌برند.

گفتنی است که وزارت احیا و انکشاف دهات، در بین وزارت‌خانه‌های کشور در سال مالی گذشته، بیشترین بودجه توسعه‌یی/انکشافی خود را مصرف کرده بود.

علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت