بانک مرکزی نظارت دقیق از کارکرد بانک‌های خصوصی دارد

راه مدنیت: بانک مرکزی کشور با نشر گزارش سال مالی ۱۳۹۵، وضعیت انفلاسیون، ارز و رشد اقتصادی کشور را نسبت به سال‌های پیش خوب توصیف کرد.

خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی کشور روز شنبه در نشستی خبری گفت که سال مالی ۱۳۹۵ با چالش‌های گوناگونی مواجه بود، اما رشد اقتصادی، قیمت ارز و انفلاسیون در وضعیتی خوبی قرار داشت.

آقای صدیق افزود: قیمت افغانی در برابر پول دالر ۲٫۵ درصد، در برابر پوند ۵ درصد و در برابر یورو ۵ درصد افزایش یافته داشته است. او همچنین رشد اقتصادی را نیز در سال مالی گذشته ۳ درصد عنوان کرد.

رییس بانک مرکزی خاطرنشان کرد که در سال ۱۳۹۴ انفلاسیون منفی بود، اما با تلاش بانک مرکزی در سال ۹۵ این رقم به ۴٫۶ درصد رسید. او این رقم را در کشورهای همسایه بین ۷ تا ۱۰ درصد عنوان کرد.

بر اساس گفته‌های رییس بانک مرکزی، ذخیرۀ ارزی نیز در این سال به ۴۰۰ میلیون دالر رسیده در صورتی که هدف بانک ۵۰ میلیون دالر بوده است.

این آمار و ارقام در حالی از سوی بانک مرکزی خوش‌بینانه توصیف می‌شود که در سال گذشته متوسط سطح فقر از ۳۴ درصد به ۳۹ درصد افزایش داشته و میزان بیکاری نیز به ۴۰ درصد رسیده است.

از سوی دیگر در سال گذشته حدود ۲۵۰ هزار جوان نیز به دلیل نبود کار، امنیت و وضعیت اقتصادی نامناسب کشور را ترک و به کشورهای اروپایی درخواست پناهندگی دادند.

همچنین بر اساس گزارش‌های منتشرشده، قدرت خرید مردم نیز کاهش یافته است. هرچند عده‌یی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که خروج نیروهای خارجی باعث کاهش قدرت خرید شهروندان شده است.

خلیل صدیق، رییس بانک مرکزی اما بر این باور است که سطح فقر بالا رفته است، ولی درآمد سالانه از ۶۱۰ دالر در سال به ۸۰۰ دالر رسیده است. هرچند او می‌گوید که درآمد سرانه کشور ربطی به سطح فقر ندارد.

بانک‌داری و اعتماد مردم

سقوط کابل بانک و سرقت نزدیک به یک‌میلیارد دالر از این بانک، باعث شد مردم نسبت به بانک‌داری کشور بی‌اعتماد شود و از نگهداری پول‌شان در نزد بانک‌ها خودداری کنند.

رییس بانک مرکزی اکنون با تایید روند بی‌اعتمادی به بانک‌های داخلی می‌گوید که بانک مرکزی در تلاش است، زمینه‌های اعتمادسازی را فراهم کند.

آقای صدیق پذیرفت که هنوز مشکل‌هایی در بانک‌داری کشور وجود دارد اما افزود: بانک مرکزی نظارت بسیار دقیق از کارکرد بانک‌های خصوصی دارد تا کشور دیگر شاهد تکرار سقوط یک بانک نباشد.

چند سال پییش، حصین فهیم برادر مارشال فهیم، خلیل‌الله فیروزی و چندین تن دیگر نزدیک به یک میلیارد دالر را از کابل بانک به یغما بردند که تنها حدود ۴۰۰ میلیون آن به بانک برگشت داده شده است.

دالر، ۹۵ درصد معاملات کشور

رییس بانک مرکزی در قسمتی دیگر از سخنان خود به استفاده از پول کشورهای همسایه در ولایت‌های غربی، جنوب و جنوب شرق اشاره کرد و گفت که استفاده از پول خارجی در کشور باعث بی‌ارزش شدن پول افغانی می‌شود.

آقای صدیق گفت که به طور تخمینی در ۹۵ درصد معاملات کشور از دالر استفاده می‌شود که این عمل باعث کاهش قیمت پول افغانی می‌گردد.

سال گذشته بانک مرکزی تصمیم گرفته بود شهروندان را مکلف به استفاده از پول افغانی کند، ولی این کار چندان نتیجه‌بخش نبود و هنوز هم در برخی از ولایت‌ها پول همسایگان تبادله می‌شود.

رییس بانک مرکزی بر این باور است که روش‌های زور و فشار برای استفاده از پول افغانی نتیجه‌بخش نیست و این کار باعث ایجاد فساد اداری می‌شود.

او می‌گوید، باید امنیت کشور خوب شود و سطح تولید داخلی نیز بالا برود تا مردم به پول افغانی اعتماد کنند و استفاده از پول‌های خارجی کمتر شود.

گفتنی است که سه دهه جنگ بیش از ۶ میلیون شهروندان کشور آواره شدند که این عمل باعث شده اکثر این شهروندان با پول‌های خارجی خو بگیرند و در معاملات روزانه در کشور نیز از آن استفاده کنند.