جنبش روشنایی دولت را تهدید به سرنگونی کرد!

جنبش روشنایی سمیناری تحت عنوان “جنبش روشنایی و چشم‌انداز فعالیت‌های مدنی در افغانستان” با حضور چندین تن از رهبران اپوزیسیون دولت، سفارت‌خانه‌ها و نماینده یوناما در کابل برگزار کرد.

جعفر مهدوی، عضو شورای عالی مردمی جنبش روشنایی، امروز شنبه در این سمینار گفت که اگر دولت دست از سیاست‌های لج‌بازانه خود برندارد، سرنگون خواهد شد.

آقای مهدوی اضافه کرد که فعالیت‌های جنبش روشنایی تاکنون صلح‌آمیز و خشونت‌پرهیز بوده است، اما جنبش نمی‌تواند همیشه فعالیت مدنی داشته باشد.

وی که از آدرس جنبش روشنایی سخنرانی می‌کرد، افزود، طی یک قرن گذشته هزاره‌ها همواره مورد ستم و تبعیض بوده و نارواهای زیادی بر آنان اعمال شده است. او اضافه کرد که با آمدن حکومت وحدت ملی توطیه‌ها بیشتر شد.

این سخنان تهدیدآمیز در حالی ایراد می‌شود که هفته گذشته جنبش روشنایی با اقدام جدید، بل‌های مصرفی برق خود را آتش زدند و اظهار کردند که بعد از این نافرمانی مدنی خواهیم کرد. نپرداختن پول برق و مالیات از جمله نافرمانی‌های جنبش روشنایی است.

اما اکنون برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی و کارشناسان سیاسی این کنش جنش روشنایی را سوال‌برانگیز می‌دانند و از سوی دیگر مغایر با شعارهای روزهای اول حرکت جنبش روشنایی عنوان می‌کنند.

مخالفان جنش روشنایی اظهار می‌کنند که جنبش در ابتدا شعار مستقل بودن سر داد، ولی اکنون به نوعی بلندگوی جبهه مخالف دولت شده است. آنان اشاره به حضور انوارالحق احدی، رنگین دادفر اسپنتا و رحمت‌الله نبیل می‌کنند.

از سوی دیگر، آنان این اقدام جنبش روشنایی را ضربه زدن به اقتصاد نوپای کشور می‌دانند و می‌گویند که با این کار ضربۀ محکمی به پایه‌های اقتصاد کشور زده خواهد شد.

جنبش روشنایی حدود ۸ ماه پیش در پیوند به تغییر مسیر برق ۵۰۰ کیلوولت ترکمنستان ایجاد شد و طی این مدت برنامه‌ها و تظاهرات مدنی زیادی انجام داده‌اند. آخرین فعالیت مدنی جنبش تظاهرات هزاران نفری در میدان دهمزنگ بود که پایان آن با یک انتحار صورت گرفت.

انوارالحق احدی، از اعضای حزب افغان ملت در پیوند به تظاهرات جنبش روشنایی گفت که حرکت حکومت در برابر جنبش روشنایی جنایت‌کارانه بوده است.

آقای احدی افزود که فعالیت‌های مدنی در صورتی تاثیرگذاری دارد که فراقومی باشد. در حاضر در جنبش روشنایی به دلیل آنچه که آنان می‌گویند تبعیض سیستماتیک علیه هزاره‌ها شکل گرفته است.

رنگین دادفر اسپنتا نیز به موضوع تظاهرات دوم اسد اشاره کرد و افزود که جنبش روشنایی محصول دموکراسی نوپای کشور است و دولت موظف به تامین امنیت فعالیت‌های جنبش است. او اضافه کرد که ارایه هیچ توجیهی قابل پذیرش نیست.

در آخرین حرکت مدنی در دوم اسد، تظاهرات مورد حمله یک انتحارکننده قرار گرفت و در آن بیشتر از ۸۰ تن کشته و حدود ۴۲۰ تن دیگر زخمی شدند.

جواد سلطانی، استاد دانشگاه که در این نشست حضور داشت افزود که جنبش برای مبارزه با شکافی که بین ساختار حقوقی و حقیقی به وجود آمده بود، شکل گرفته است.

آقای سلطانی افزود که جنبش با شکاف‌های موجود مبارزه می‌کند ولی حکومت وحدت ملی با تشکیل یک ساختار فراقومی درصدد این است که حرکت‌های مدنی را سرکوب کند.

وی به درون ساختار حکومت وحدت ملی اشاره کرد و افزود که اکنون در اکثر نهادهای دولتی جمعیت هزاره‌ها کمتر از ۴ درصد است و از سوی دیگر طی بیش از یک دهه گذشته، میلیاردها دالری که کمک شده بود، کمترین مصرف در مناطق مرکزی شده است.

بزرگ‌نمایی داعش

رنگین دادفر اسپنتا که در این نشست سخنرانی می‌کرد گفت که دولت گروه تروریستی داعش را بزرگ‌نمایی می‌کند و می‌خواهد از این پروژه در مقابل طالبان استفاده کند.

آقای اسپنتا افزود که اعضای گروه تروریستی داعش، ملیشه‌های پاکستانی هستند که به کشور ما آمده‌اند و با نام پرچم داعش فعالیت می‌کنند.

در ابتدای تشکیل حکومت وحدت ملی، گروهی از مخالفان سیاسی دولت، حکومت را متهم به تبانی با گروه تروریستی داعش کرد و گفته شده بود که دولت یک میلیون دالر به داعش کمک کرده است.

اسپنتا نیز به صورت تلویحی، امروز گروه داعش را پروژۀ دولتی عنوان کرد، اما روزنامه راه مدنیت اسنادی در دست دارد که نشان می‌دهد، زمانی که آقای اسپنتا مشاور امنیت ملی بوده دستور کمک یک میلیون دالر به مهاجران پاکستانی را داده است.

اکنون گمان آن می‌رود که اصل پروژه‌سازی گروه تروریستی داعش در زمان حکومت آقای کرزی و مشاوریت آقای اسپنتا صورت گرفته باشد.

لازم به ذکر است سران جنبش روشنایی در حالی این کنفرانس را برگزار کرد که چهره‌های مخالف نظام در این کنفرانس شرکت کرده بودند و به صورت مشخص علیه حکومت سخن گفتند. این مساله واکنش‌های مختلفی را در شبکه‌های اجتماعی در پی داشته است؛ واکنش‌هایی که نشان می‌دهد پشت جنبش روشنایی افراد و حلقات سیاسی مشخصی قرار دارند. حلقاتی که در پی منافع سیاسی خود استند تا خواست‌های مردمی که از آدرس جنبش روشنایی انتظار می‌رفت.

علی‌رضا احمدی/ راه مدنیت