سه وزیر، به زیر شد

مجلس نمایندگان سه وزیر کابینه را به دلیل مصرف نکردن ۷۰ درصد بودجه انکشافی، استیضاح و رد صلاحیت کرد.

وزیران وزارت‌خانه‌های فواید عامه، امور خارجه و کار امور اجتماعی امروز شنبه استیضاح شدند و در نتیجه هر سه وزیر رد صلاحیت گردیدند.

محمود بلیغ، وزیر فواید عامه با ۱۶۴ رای عدم اعتماد، ۳۳ رای اعتماد، ۴ رای باطل و ۶ رای سفید، صلاح‌الدین ربانی، وزیر خارجه با ۱۴۰ رای عدم اعتماد، ۵۸ رای اعتماد، ۳ رای باطل و ۶ رای سفید و نسرین اوریاخیل؛ وزیر کار و امور اجتماعی با ۱۴۳ رای عدم اعتماد، ۵۶ رای اعتماد، ۲ رای باطل و ۵ رای سفید سلب صلاحیت شد.

وزیران رد صلاحیت‌شده در جلسه عمومی امروز مجلس هر چند از روند مصرف بودجه انکشافی خود دفاع کردند، ولی گفته‌های آنان توجه نمایندگان را جلب نکرد و رد صلاحیت شدند.

عبدالروف ابراهیمی، رییس مجلس نمایندگان ضمن اعلام کردن سلب صلاحیت از رییس جمهوری خواست که نامزدان جدیدی برای این سمت‌ها معرفی کند.

پیش از این مجلس نمایندگان ۱۸ وزیر کابینه را متهم به کم‌کاری در قسمت مصرف بودجه انکشافی وزارت کرده و تصمیم به استیضاح آنان گرفته بود.

از سوی دیگر اداره عالی تفتیش روز سه‌شنبه هفته گذشته در نشستی خبری اعلام کرد که ۲۶درصد هزینه‎ پروژه‌های انکشافی سال ۹۴ هیچ مصرف نشده است.

سید مهدی حسینی، معاون اداره عالی تفتیش  گفت که در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی ۶۰۶ پروژه در نظر گرفته شده بود که ۲۶ درصد این پروژه ها (۱۵۸ پروژه) هیچ مصرف نداشته است.

بر اساس گزارش اداره عالی تفتیش، سقف مصرف بودجه در سال مالی ۱۳۹۴ خورشیدی ۵۴ درصد بوده است. به گفته این اداره، وزارت‌خانه‌هایی وجود دارند که طی سال‌های گذشته نتوانسته بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند.

روز دوشنبه گذشته رییس‌جمهوری در سومین کنفرانس ملی شهری گفته بود که اکثر اداره‌های دولتی، ظرفیت مصرف پول را ندارند و باید این مشکل به نحوی ملی حل و فصل گردد.

او در سخنرانی دیگری از کارکردهای وزیران انتقاد کرده و گفته بود که دیگر از وزیران کابینه حمایت نخواهد کرد.

براساس تقسیم اوقات مجلس نمایندگان در هر جلسه سه وزیر استیضاح خواهند شد و باید منتظر بود که در روز دوشنبه در مورد دیگر وزیران کابینه چه تصمیمی گرفته خواهد شد.

لازم به ذکر است که بر اساس آمارهای تخمینی، افغانستان کشوری است با ۴۰ درصد زیر خط فقر و۱۰۰ درصد بودجه توسعه‌یی، کمکی که همه ساله تعداد زیادی از وزرات‌خانه‌ها موفق نمی‌شوند قسمتی از بودجه‌های انکشافی خود را مصرف کنند.

احمدی/ راه مدنیت