بلخی‌ها به افراطیت نه گفتند

دفتر “همکاری برای صلح و همبستگی” به نیت جمع‌‌آوری آرای مردم در پیوند به مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز نشستی را با حضور نمایند‌گان جامعه‌ مدنی، دانشجویان، فعالان حقوق ‌بشر، استادان دانشگاه، مسوولان حکومتی، عالمان دین و صدها شهروند دیگر بلخی به راه انداخت.
از آن‌جایی که افراطیت خشونت‌آمیز یکی از تهدید‌های جهان امروز به شمار می‌رود، امروزه بخش اعظمی از حکومت‌ها بر آن شده‌اند تا با این طرز تفکر خطرآفرین مبارزه کنند.

کشورهای جهان با درک این مهم که افراطیت خشونت‌آمیز یکی از تهدیدهای جدی در برابر جهان مدرن قرار دارد، نشستی را در سال ۲۰۱۳ در قصر سفید برگزار کردند که در آن نشست نمایند‌گان بسیاری کشورها حضور داشت. در نشست قصر سفید فیصله بر آن شد تا همه کشورها به صورت سازمان‌مند و برنامه‌ریزی شده با این خطر جهانی مقابله و مبارزه کنند. از همین‌روی کشورهایی که با خطر رشد افراطیت خشونت‌آمیز مواجه هستند مصمم به طرح و تدوین استراتیژی مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز شدند.

افغانستان نیز یکی از کشورهای است که متعهد به تدوین استراتیژی مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز می‌باشد. بنابرین امروزه حکومت افغانستان در حال برداشتن نخستین قدم‌های عملی در راستای ساخت استراتیژی مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز است.

دفتر “همکاری برای صلح و همبستگی” یا CPAU مسوولیت جمع‌آوری آرای مردم در پیوند به افراطیت خشونت‌آمیز در افغانستان و چگونگی مبارزه با آن را به عهده دارد. دفتر «همکاری برای صلح و همبستگی» کار جمع‌آوری آرای مردم در پیوند به افراطیت خشونت‌آمیز را با سازوکار برگزاری نشست‌های ولایتی در هشت زون طراحی کرده است که نخستین نشست آن دیروز در بلخ برگزار شد. این نشست‌ها زیر نام گفتمان ملی مقابله با افراطیت خشونت‌آمیز راه‌اندازی می‌شوند و از آرای به دست آمده از آن در ساخت استراتیژی مبازه با افراطیت خشونت‌آمیز استفاده خواهد شد.

در نشستی که زیر نام گفتمان ملی مقابله با افراطیت خشونت‌آمیز در بلخ برگزار شد، تعدادی از نمایندگان جامعۀ مدنی، عالمان دین، استادان دانشگاه و نماینده‌های رسانه‌ها به عنوان صاحب‌نظران در جایگاه تشریف داشته با توجه به حوزۀ مطالعاتی‌شان در پیوند به تعهدیدی به نام افراطیت خشونت‌آمیز در افغانستان سخنرانی کرده و به پرسش‌های اشتراک‌کننده‌ها پاسخ دادند.

شیخ ابوذر غفاری یکی از متنفذان قومی و از کارمندان وزارت اقوام و قبایل در نشست بلخ گفت: هیچ کس نمی‌تواند به تنهایی کاری انجام دهد. مردم باید شخص اول کشور و شخص اول ولایت‌شان را همکاری کنند. حکومت بدون همکاری مردم در هیچ امری نمی‌تواند پیروز شود. او طی سخنرانی خویش در این نشست تاکید داشت که مردم باید حکومت را در امر مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز کمک کند.

غلام رسول؛ متنفذ قومی یکی دیگر از سخنرانان این نشست اذعان داشت که یگانه عامل افراطیت در افغانستان، بیکاری جوانان است. وقتی جوانان کار نداشته باشند و امکان فرار از افغانستان برای‌شان مهیا نباشد، طبیعتن به گروه‌های افراطی می‌پیوندند.

او افزود که اگر عالمان دین در مورد قباحت و زشتی افراطیت از راه منبرها تبلیغ کنند، یقینن افراطیت در جامعه ما از بین خواهد رفت. این متنفذ قومی همچنان اظهار داشت که جوانان ما تحصیل می‌کنند و حتا مدرک تحصیلی از پوهنتون‌های دیگر کشورها دارند، اما تا واسطه و وسیله نداشته باشند در هیچ ارگانی استخدام نمی‌شوند. او می‌گوید که اگر فساد وجود نداشته باشد و کار به اهل‌اش سپرده شود، افراطیت از بین می‌رود.

این نشست که به صورت پنل و پرسش و پاسخ طرح‌ریزی شده بود، آقای عارف موسوی از خبرنگاران مطرح بلخ به عنوان یکی از اشتراک‌کننده‌های پنل در پیوند به نقش رسانه‌ها در امر مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز چنین گفت: ما نمی‌توانیم تاثیر رسانه‌ها را در زدودن افراطیت خشونت‌آمیز انکار کنیم. رسانه‌ها می‌توانند تاثیر بسیار عمیقی روی اذهان جامعه بگذارند. او تاکید داشت که رسانه‌ها وقتی می‌توانند در امر مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز نقش اساسی داشته باشند که با توجه به ارزش‌های انسانی فعالیت کنند؛ نه صرف تجارتی.

آقای موسوی هم‌چنان افزود: در یک دسته‌بندی کلی افراطیت در افغانستان دو عامل اصلی دارد که یکی عامل درون‌کشوری است و دیگری عامل بیرونی و اگر هر دو عامل به صورت دقیق شناسایی و ریشه‌یابی نشود، ما نمی‌توانیم در مبارزه با افراطیت پیروز شویم.

هرچند افراطیت در ابعاد مختلف زندگی بخشی از مردم افغانستان ریشه دوانده است، اما بیشترین قربانی را افراطیت دینی از ما گرفته است. با توجه به این مهم مولوی سید محمد عارف وزین یکی از مسوولان ریاست حج و اوقاف ولایت بلخ از اشتراک‌کننده‌های پنل در این نشست روی نقش عالمان دین در امر مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز سخنرانی کرد.

مولوی وزین گفت: بدترین نوع افراط، افراطیت دینی است. ما نباید به نام دین و به نام خدا جامعه را برباد کنیم. او هم‌چنان افزود افراطیت در دیگر حوزه‌ها ضرر چندانی به جامعه نمی‌رساند؛ اما افراطیت دینی در یک جامعۀ دین‌مدار منجر به نابودی یک ملت می‌شود. او گفت افراطیت دینی است که حتا گاهی سبب انتحار می‌شود.

این نشست با پرسش و پاسخ میان اشتراک‌کننده‌ها و کارشناسان ادامه یافت. در پایان این نشست اشتراک‌کننده‌ها به کار گروهی در پیوند به مسالۀ مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز پرداختند. دفتر همکاری برای صلح و همبستگی هدف از برگزاری این نشست‌ها را جمع‌آوری آرای مردم در پیوند به افراطیت خشونت‌آمیز خوانده و وعده سپرد که حکومت از آرای مردم در تدوین استراتیژی مبارزه با افراطیت خشونت‌آمیز استفاده خواهد کرد.

بکتاش روش/ راه مدنیت