افزایش ۱۰ درصدی کشت مواد مخدر/ ناامنی عامل اصلی این افزایش

کشت مواد مخدر در سال جاری میلادی ۲۰۱ هکتار زمین را شامل می‌شود که ۱۰ درصد افزایش را نسبت به سال ۲۰۱۵ داشته است. در حالی ‌که در سال ۲۰۱۵ کشت کوکنار ۱۸۳ هکتار زمین را شامل بوده است.

سلامت عظیمی؛ وزیر مبارزه با مواد مخدر گفت کرد که این سروی توسط وزارت مبارزه با مواد مخدر با همکاری ادارۀ مبارزه با مواد مخدر و جرایم سازمان ملل متحد (UNODC) و به  حمایت مالی ایالات متحده امریکا و چاپان صورت گرفته است.

وی افزود: در سال ۲۰۱۶ در زون جنوب ۵۴ درصد، در زون غرب   ۲۴درصد، در زون شرق ۱۲ درصد و ۶ درصد در زون شمال افزایش داشته است.

به گفتۀ او، مجموع تولید کوکنار در سال ۲۰۱۶ چهار هزار و ۸۰۰ متریک تن بوده است که ۴۳ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد.

وی علاوه کرد: به اساس این سروی در سال ۲۰۱۶ اوسط حاصلات کوکنار ۲۳٫۸ کیلوگرام فی هکتار تخمین شده؛ در حالی ‌که در سال ۲۰۱۵ این رقم ۱۸٫۳۰ کیلوگرام بوده است.

خانم عظیمی خاطرنشان نمود که دلیل افزایش کشت کوکنار در سال ۲۰۱۶ ناامنی و غفلت حمایت‌کنندگان مالی بوده است.

خانم عظمی تاکید نمود که ۹۳ درصد کشت کوکنار در زون‌های جنوب، شرق و غرب صورت گرفته است؛ مناطقی که از تهدیدهای امنیتی بالایی برخوردار می‌باشند.

وی افزود: زون جنوب ۲۹ درصد، زون غرب ۲۵ درصد و زون شرق ۹ درصد ساحات کشت کوکنار را تشکیل می‌دهد که زون شرق شامل ولایت‌های کاپیسا، کنر، لغمان و ننگرهار می‌شود.

به گفتۀ وی، در این میان ولایت جوزجان قبلن از کشت کوکنار عاری بود، در حالی ‌که در سال جاری میلادی، ۴۰۹ هکتار زمین زیر کشت مواد مخدر رفته است.

بر اساس این سروی، ۱۳ ولایت عاری از کشت کوکنار می‌باشد که نسبت به سال گذشته کاهش داشته است.

بازمحمد احمدی؛ معین مبارزه با مواد مخدر نیز در این کنفرانس گفت که اداره پولیس با توجه به تشدید جنگ توانسته ۱۲۶۳ عملیات را در سراسر کشور راه‌ اندازد که شامل ۱۳۶ عملیات بزرگ، ۵۷ عملیات متوسط و ۹۸۸ عملیات کوچک بوده‌اند.

وی افزود: در نتیجۀ این عملیات‌ها ۱۴۰۸ تن قاچاقبر دستگیر که از این جمله ۲۱۴ تن قاچاقبر بزرگ، ۸۵ تن قاچاقبر متوسط  و ۱۱۰۹ قاچاقبر کوچک را در بر می‌گیرد.

آقای احمدی تصریح کرد که تنها ۱۰۵ قاچاقبر مواد مخدر با ۴۴۵۰ کپسول از میدان هوایی بازداشت شده‌اند.