مدیریت‌های مکاتب کابل و معاونت‌های ریاست معارف ولایات به خانم‌ها سپرده می‌شوند

اسدالله حنیف بلخی؛ وزیر معارف افغانستان می‌گوید که پس از این مدیریت مکاتب دخترانه شهر کابل به زنان سپرده می‌شود.

آقای بلخی که در نمایشگاه ساینسی مکاتب شهر کابل اشتراک کرده بود گفت که در یک تا دو هفته دیگر تمام مدیران، معاونان و سرمعلمان مکاتب دخترانه شهر کابل به جای مردان زنان مقرر می‌گردند و متصدیان پست‌های یادشده که تا حال مردان بودند به مکاتب پسرانه تبدیل می‌گردند.

به عقیده وزیر معارف، این کار برای بهبود وضعیت آموزشی کشور در نظر گرفته شده و از سویی، وزارت معارف می‌خواهد مشارکت زنان در جامعه را تقویت ببخشد.

آقای بلخی خطاب به ریاست معارف شهر کابل گفت: « من به رییس معارف می‌گویم، قبلن نامه رسمی هم فرستاده‌ام که در خلال یک هفته تا ده روز این تبدیلی‌ها در مکاتب شهر کابل عملی گردند.»

او اضافه کرد که به اساس هدایت رییس‌جمهور، تمام معاونان تدریسی ریاست‌های معارف ۳۴ گانه ولایات باید خانم‌ها مقرر گردند. وی علت این اقدام را تقویت حضور زنان لا اقل در نظام آموزشی کشور تعریف می‌کند.

هرچند تجارب و تحقیقات کارشناسان نشان می‌دهند که زنان در امور آموزشی با توجه به خاصیت مادر بودن که دارند، از مردان بهتر عمل می‌توانند ولی در افغانستان کمبود کادر زنان در سکتور آموزش هنوز هم یک چالش کلان است.

در عین حال با تطبیق این برنامه علاوه بر سهم دادن زنان، توقع می‌رود گراف فساد در دامن معارف کشور نیز کاهش یابد.

راه مدنیت/ کابل