کارشکنی ایران و پاکستان بر سرِ بند بخش‌آباد فراه

ایران و پاکستان به صورت واضح در جلوگیری از پروژه‌های عمرانی و بهره‌برداری از آن در ولایت فراه دست داشته و نمی‌خواهند که در این ولایت پروژه‌ها به اکمال برسند.

این مطلب را ناصر مهری، سخنگوی والی فراه در صحبت با روزنامه راه مدنیت عنوان کرده است.

او می‌گوید ایران به دلیل آنکه قسمت زیادی از آب آن کشور از ولایت فراه تامین می‌شود؛ در جلوگیری از پروژه‌های عمرانی این ولایت دست داشته و به گونه‌یی می‌خواهد تا سازندگی در فراه صورت نگیرد.

به گفتۀ او در صورتی که ولایت فراه به سازندگی دست پیدا کند، پس در قدم نخست از آب‌هایی که به ایران می‌رود و آن هم به گونه خودسر جلوگیری خواهد کرد و از این لحاظ ایران این را تحمل کرده نمی‌تواند.

او بیان کرد که سالانه آب زیادی از فراه به ایران سرازیر می‌شود و اکنون فراه با مشکلات کمبودی آب مواجه است.

مهری در ادامه می‌گوید که اعمار بند بخش‌آباد ولایت فراه قسمتی از این آب را مهار می‌کند و ایرانیان با ساخت آن به‌صورت جدی مشکل دارند.

سخنگوی والی فراه در ادامه می‌گوید که در این اواخر به دلیل کار ساخت این بند، تحرکات گروه طالبان در اطراف بخش‌آباد افزایش یافته و طالبان از سوی ایران حمایت می‌شوند.

به گفتۀ او، ایران به طالبان تجهیزات و پول هنگفتی را می‌دهد تا از اعمار بند بخش‌آباد و امن شدن ولایت فراه جلوگیری کند. در کنار این، طالبان از سوی پاکستان نیز حمایت‌های ویژه می‌شوند.

سخنگوی والی فراه باور دارد که امسال حملات گروه طالبان در بخش‌های مختلف ولایت فراه افزایش یافته است.

او می‌گوید که پاکستان نیز به خاطر منافع‌اش به صورت واضح و روشن طالبان را حمایت می‌کند تا در تخریب پروژه‌های عمرانی در ولایت فراه فعالیت کنند.

از سویی هم جمیله امینی، عضو شورای ولایتی فراه با تایید سخنان آقای مهری می‌گوید که با شروع شدن کار بند بخش‌آباد، حملات گروه طالبان هم در این ولایت افزایش یافته و روز به روز زیادتر می‌شود.

به گفتۀ او، گروهی از طالبان تحت حمایت ایران در تلاش نا امن‌سازی کُل فراه بوده و درصدد جلوگیری از کار این بند استند.

امینی می‌گوید تا زمانی که این گونه فعالیت‌های مداخله‌گرانه در ولایت فراه کاهش نیابد، به هیچ صورت کار بند بخش‌آباد آغاز نخواهد شد.

با این حال، فیروز احمد سروری، یک تن از آگاهان مسایل اقتصادی در غرب کشور باور دارد که ایران از چند سال به این طرف به گونه رایگان (مُفت) از آب افغانستان استفاده می‌کند و جلوگیری از هدر رفتن این آب قطعن به نفع این کشور نمی‌باشد.

او گفته که در کنار بند بخش‌آباد بند سلمای هرات نیز در طی یک دهۀ اخیر شاهد مرگبارترین حملات ایران با استفاده از توان جنگی طالبان بوده است.

به باور آقای سروری، بخش‌آباد فراه نیز به راحتی اعمار نخواهد شد و دلیل آن هم نیاز ایران به آب‌های افغانستان است.

وی گفته که در صورت کوتاه نکردن دست‌های بیگانه، باید تا اعمار و بهره‌برداری بند بخش‌آباد فراه، حکومت افغانستان خسارت زیادی را متحمل شود.

بند بخش‌آباد مانند بند سلمای هرات یکی از بندهای آبی- برقی بوده که از پروژه‌های مفید غرب کشور به حساب می‌آید.

این بند به علاوه آب‌های زراعتی، برق خوبی هم در ولایت فراه تولید خواهد کرد.

با این وجود ساخت این بند نیاز فراه به برق وارداتی ایران را هم رفع می‌سازد.

چندی پیش باورهای مشابه از سوی رسانه‌های خود ایران مبنی بر بند سلمای هرات نیز منتشر شده بود.

راه مدنیت/ جمشید رحیمی/ هرات